Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

Οι Χαρακτήρες

Πόσα γράμματα θα χρειαστούμε, για να γράψουμε όλους τους αριθμούς από το 1 έως και το 1.000; 
Για παράδειγμα 
Για να γράψουμε τους αριθμούς από το 1 έως και το 5 με γράμματα: 
ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. 
χρειάζονται: 3 + 3 + 4 + 7 + 5 = 22 γράμματα. (Κατ.27/Νο.344)

Λύση

Λύση του Γ. Ριζόπουλου. Για να γράψουμε τους αριθμούς από το 1 έως το 1.000 χρειάζονται 17.784 χαρακτήρες. Από το 1-9 : ένα δύο τρία τέσσερα πέντε έξι εφτά οκτώ εννιά: 3 + 3 + 4 + 7 + 5+3+4+4+5=38 γράμματα. Από το10-19: δέκα ένδεκα δώδεκα δεκατρία δεκατέσσερα δεκαπέντε δεκαέξι δεκαεφτά δεκαοκτώ δεκαεννιά: 4+6+6+8+11+9+7+8+8+9=76 γράμματα. Από το 20-99: 10* (είκοσι τριάντα σαράντα πενήντα εξήντα εβδομήντα ογδόντα ενενήντα) + (8* 38) 10* (6+7+7+7+6+9+7+8) +8*38= (10*57)+(8*38)=570+304=874 γράμματα. Άρα από το 1 έως το 99 έχουμε : 38+76+874= 988 γράμματα. Από το 100 έως το 999: Το 100 είναι 'εκατό' =5 γράμματα. Μετά έχουμε:( εκατόνένα, εκατόνδύο, ..εκατόνενενήνταεννιά) Από 1-99 9φορές δίνουν 988*9= 8.892 γράμματα. Εκατόν (6γρ.) *99=594 γράμματα. Διακόσια(8γρ.)*100= 800 γράμματα. Τριακόσια (9γρ.)*100=900 γράμματα. Τετρακόσια (10γρ.)*100=1.000 γράμματα. Πεντακόσια (10γρ.)*100=1.000 γράμματα. Εξακόσια(8γρ.) *100= 800 γράμματα. Εφτακόσια (9γρ.)*100= 900 γράμματα. Οχτακόσια (9γρ.)*100=900 γράμματα. Εννιακόσια (10γρ.)*100=1.000 γράμματα. Συν το 1.000 (χίλια) = 5 γράμματα. ΣΥΝΟΛΟ: 38+76+874+5+8892+594+800+900+1000+1000+800+900+ 900+1000+5=17.784 γράμματα.

2 σχόλια:

RIZOPOULOS GEORGIOS είπε...

Από το1-9 :
ένα δύο τρία τέσσερα πέντε έξι εφτά οκτώ εννιά =38
Από το10-19:
δέκα ένδεκα δώδεκα δεκατρία δεκατέσσερα δεκαπέντε δεκαέξι δεκαεφτά δεκαοκτώ δεκαεννιά =76
Από το 20-99:
10* (είκοσι τριάντα σαράντα πενήντα εξήντα εβδομήντα ογδόντα ενενήντα) + 8* 38
10* (6+7+7+7+6+9+7+8) +8*38= 874

Άρα από το 1 ώς το 99 έχουμε 38+76+874= 988 γράμματα.

Aπό το 100 ώς το 999:
Το 100 είναι 'εκατό' =5 γράμματα.
Μετά έχουμε:( εκατόΝένα,εκατόνδύο ..εκατόνενενήνταεννιά)
Από 1-99 9φορές δίνουν 988*9= 8892 γρ.
Εκατόν (6γρ.) *99=594γρ.
Διακόσια(8γρ.)*100= 800
Τριακόσια (9γρ.)*100=900
Τετρακόσια (10 γρ.)*100=1000
Πεντακόσια (10 γρ.)*100=1000
Εξακόσια(8γρ.) *100= 800
Εφτακόσια (9γρ.)*100= 900
Οχτακόσια (9γρ.)*100=900
Εννιακόσια (10γρ.)*100=1000

Συν το 1000 (χίλια) = 5 γρ.

ΣΥΝΟΛΟ: 988 + 5+8892+594+800+900+1000+1000+800+900+900+1000+5
17784 γράμματα από το 1 έως και το 1000

Papaveri είπε...

@RIZOPOULOS GEORGIOS
Συγχαρητήρια! Η απάντησή σου είναι σωστή.

 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes