Σάββατο 1 Αυγούστου 2020

. Οι Εξισώσεις

0σχόλια
Ο κύριοςΑλγεβρίδης έγραψε στον πίνακα τις ανωτέρω εξισώσεις, και κάλεσε τον Τοτό στον πίνακα για να τις λύυσει. Το «σαΐνη» ο Τοτός τις έλυσε. Εσείς μπορείυε να τις λύσετε, ώστε το  αποτελέσματα ;της κάθε εξίσωσης να είναι αυτό που αναγράφεται;

Λύση

Κείμενο που θα κρύβεται.

Κυριακή 26 Ιουλίου 2020

Πώς Γίνεται ;

0σχόλια

Προχτές ήμουν 30 και του χρόνου θα είμαι 33. Πώς γίνεται αυτό;

Λύση

Εάν είχαμε σήμερα πρωτοχρονιά και εσυ είχες τα γεννέθλια σου 31 Δεκεμβρίου, τότε στις 30 ήσουν ακόμα 30 στις 31 μπήκες στα 31, στο τέλους του ίδιου χρόνου θα είσαι 32, και του χρόνου 33.
Ή
Εν υποθέσουμε ότι.... δεν μιλάμε για συγκεκριμένες μέρες... εάν είχαμε σήμερα πρωτοχρονιά του 2011, και εσύ είχες τα γενέθλια σου 31-12 του 2010, τότε στις 30 - Δεκεμβρίου ήσουν ακόμα 30 ετών, στις 31 - Δεκεμβρίου έκλεισες τα 31, και στο τέλους του ίδιου χρόνου θα είσαι 32 ετών, και του χρόνου 33 ετών...σωστά? Αν είχες διάφορες σχέσεις όπου όλες θέλουν λίγο πολύ να κρύψουν την ηλικία τους..... τότε η λύση είναι φως φανάρι....χαχαχαχα.

Σάββατο 25 Ιουλίου 2020

Οι Καμήλες

2σχόλια
 
Δύο καμήλες στέκονται έτσι ώστε η μία να κοιτάζει προς την Ανατολή και η άλλη να κοιτάζει προς τη Δύση. Πώς γίνεται να κοιταχτούν κατά πρόσωπο χωρίς να μετακινηθούν, χωρίς να στρίψουν το σώμα ή το λαιμό τους και χωρίς να κάνουν χρήση κάποιας ανακλαστικής επιφάνειας; 

Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020

Η Αξία

0σχόλια
Με ποια αξία πρέπει ν’ αντικαταστήσουμε το ερωτηματικό;

Λύση

Με την αξία 18€. Έστω «Α» το άστρο και «Μ» η μπάλα. Βάσει του ανωτέρω σχήματος έχουμε:
Α+Μ=9 (1)
Α-Μ=3 (2)
Α*Μ=? (3)
Προσθέτουμε κατά μέλη τις (1) και (2) κι’ έχουμε:
Α+Μ=9
+ Α-Μ=3
2Α=12 ----> Α=12/2 ----> Α=6€ (4)
Αντικαθιστούμε τη (4) στην (1) κι’ έχουμε:
Α+Μ=9 ----> 6+Μ=9 ----> Μ=9-6 -----> Μ=3€ (5)
Αντικαθιστούμε τις (4) και (5) στη (3) κι’ έχουμε:
Α*Μ=? ----> 6*3=18€(?)
Επαλήθευση:
Α+Μ=9 --->6+3=9€
Α-Μ=3 ---> 6-3=3€
Α*Μ=? ---> 6*3=18€ (?)
Ή
Από την (1) συνάγουμε ότι:
Α+Μ=9 ---> Μ=9-Α (4)
Αντικαθιστούμε την (4) στην (2) κι’ έχουμε:
Α-Μ=3 ----> Α-(9-Α)=3 ---> Α-9+Α=3 ----> 2Α=3+9 ---> 2Α=12 ----> Α=12/2 ----> Α=6 (5)
Αντικαθιστούμε την (5) στην (1) κι’ έχουμε:
Α+Μ=9 ----> 6+Μ=9 ----> Μ=9-6 ----> Μ=3 (6)
Αντικαθιστούμε την (5) και την (6)στην (3) κι’ έχουμε:
Α*Μ=? ----> 6*3=18(?)

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020

Τα Τρίγωνα

2σχόλια
Πόσα τρίγωνα πρέπει να τοποθετήσουμε στη τέταρτη ζυγαριά, ώστε να ισορροπήσει;

Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020

Το Αποτέλεσμα

2σχόλια
Με ποιον αριθμό πρέπει ν' αντικαταστήσουμε τα ερωτηματικά;

Σάββατο 23 Μαΐου 2020

Η Φοιτητική Εστία

0σχόλια
Σε μια φοιτητική Εστία, όπου διαμένουν 100 γλωσσολόγοι φοιτητές, παρατηρήθηκε το εξής φαινόμενο:
Ø      Το 85% των φοιτητών μιλούσαν την Αγγλική γλώσσα.
Ø      Το 75% των φοιτητών μιλούσαν την Γαλλική γλώσσα.
Ø      Το 70% των φοιτητών μιλούσαν τη Γερμανική γλώσσα.
Ø      Το 80% των φοιτητών μιλούσαν την Ιταλική γλώσσα.
Ποιο είναι το ελάχιστο δυνατόν ποσοστό των φοιτητών που να μιλούν συγχρόνως και τις τέσσερις γλώσσες; 

Λύση

Οι 100 φοιτητές μιλούν το 85%+75%+70%+80% = 310% από τις τέσσερις γλώσσες. Έστω α% ο ελάχιστος αριθμός των φοιτητών που μιλούν και τις τέσσερις γλώσσες συγχρόνως. Οι φοιτητές που μιλούν συγχρόνως μέχρι τρεις το πολύ από τις τέσσερις γλώσσες θα ήταν (100 – α). Έχουμε λοιπόν:
4α+3*(100-α)=310 ---> 4α+300–3α=310 ---> 4α–3α=310–300 ---> α=10%
Άρα το ελάχιστο δυνατόν ποσοστό των φοιτητών που μιλούν συγχρόνως και τις τέσσερις γλώσσες ανέρχεται στο 10% του συνόλου.
Επαλήθευση:
4α+3*(100-α)=310 ---> (4*10)+(3*100)-(3*10)=310 ---> 40+300–30=310 ---> 10+300=310 ο.ε.δ.
 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes