Σάββατο, 4 Απριλίου 2020

Τρία Προβλήματα με την Ίδια Φιλισοφία Λύσης

0σχόλια
(Α) Το Πάχος
Αν ένα λεπτό κομμάτι χαρτιού πάχους μισού χιλιοστού (0,5 mm) μπορούσε να διπλωθεί  50 φορές, πόσο πάχος θα είχε;
(Β) Χρόνια
Αν σε μία οικονομία ο πληθωρισμός τρέχει με ρυθμό 7% ανά έτος σε πόσα χρόνια το νόμισμα θα χάσει τη μισή αξία του;
(Γ) Τα Ευρώ
Αν προσληφθούμε πχ με αρχικό μισθό 1 Eυρώ τον μήνα και έχουμε κάνει συμφωνία με τον αφελή εργοδότη να μας διπλασιάζει κάθε μήνα το μισθό, σε δύο χρόνια πόσα Ευρώ θα είναι ο μηνιαίος μισθός μας;

Λύση

Κείμενο που θα κρύβεται.

Τα Κιλά

2σχόλια
 Τρεις φίλοι μοιράστηκαν ένα τσουβάλι με πατάτες. Ο πρώτος πήρε το 30%, ο δεύτερος πήρε 4 κιλά παραπάνω από τον πρώτο και ο τρίτος πήρε 16 κιλά. Πόσα κιλά πατάτες πήρε ο καθένας;
Πηγή
:Ημαθιώτικος Μαθητικός Διαγωνισμός Β’ Φάσης Δημοτικών – «Στέλιος Μιόγλου» Για μαθητές της ΣΤ ́ Τάξης Δημοτικού 11-5-2019

Λύση

Αν το τσουβάλι περιέχει χ κιλά πατάτες τότε:
0,3χ+(0,3χ+4)+16=χ
0,6χ+20=χ
χ-0,6χ=20
0,4χ=20
χ=20/0,4=50
Ο πρώτος πήρε: 0,3*50=15 κιλά
Ο δεύτερος πήρε: 15+4=19
Και ο τρίτος 16 κιλά. (Ανώνυμος)

Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020

. Οι Εντολές

2σχόλια
Ο καθηγητής της πληροφορικής έγραψε στον πίνακα  μια σειρά από εντολές, όπως φαίνονται στην αν
ωτέρω εικόνα.
Αυτή η σειρά των εντολών μας βοηθάει να βρίσκουμε κάθε φορά που την εφαρμόζουμε σ’ έναν ακέραιο θετικό αριθμό;
  

Λύση

Αυτή η σειρά των εντολών μας βοηθάει να βρίσκουμε κάθε φορά που την εφαρμόζουμε σ’ έναν ακέραιο θετικό αριθμό, εάν ο αριθμός αυτός είναι πρώτος, δηλαδή ο αριθμός να διαιρείτε από τον εαυτό του και τη μονάδα..

Οι Πελάτες

2σχόλια

Λύση

;Estv χ=σύνολο πελατών, ψ=πελάτες με πολύσπορο, ω=πελάτες με χωριάτικο
Τότε:
ψ=4χ/10=2χ/5 => χ=5ψ/2
ω=χ/5=(5ψ/2)/5=ψ/2
Οπότε:
ω+ψ+50=χ
ψ/2+ψ+50=5ψ/2
ψ+2ψ+100=5ψ
5ψ-2ψ-ψ=100
2ψ=100
ψ=50

Κυριακή, 29 Μαρτίου 2020

Η Ενέργεια

2σχόλια
Τι ενέργεια θα πρέπει να εφαρμόσουμε στο sqrt(10) για να προκύψει το
Sqrt(90);
(Α) να το εννεαπλασιάσουμε
(Β) να το τριπλασιάσουμε
(Γ) να του προσθέσουμε το sqrt(80)
(Δ) να το υψώσουμε στο τετράγωνο
(Ε) κανένα από τα προηγούμενα 
Πηγή:http://pe03.gr/abc/pythagoras/eme-pythagoras-themata-exaskisis-gym-b.html
Πηγή:http://www.pe03.gr/diagonismos-mathimatikon-ikanotiton-pythagoras/
Πηγή: Ε.Μ.Ε. Διαγωνισμός Μαθηματικών Ικανοτήτων  «ΠΥΘΑΓΟΡΑ» Β΄ Γυμνασίου

Λύση

Σωστή απάντηση είναιτο (B) Παρατηρούμε ότι ο αριθμός κάτω από το ριζικό μετατρέπεται σε 90 από 10, δηλαδή o αριθμός ενναπλασιάστηκε.
sqrt(90)=sqrt(9*10)=sqrt9)*sqrt(10)=3*sqrt(10)

Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2020

Ο Αριθμός

2σχόλια

Τα ποσά "Α" και "Β" είναι ανάλογα. Ποιος αριθμός θα πρέπει να τοποθετηθεί στη θέση του ερωτηματικού του ανωτέρω πίνακα; 
Πηγή: http://pe03.gr/abc/pythagoras/eme-pythagoras-themata-exaskisis-gym-b.html
Πηγή: http://www.pe03.gr/diagonismos-mathimatikon-ikanotiton-pythagoras/
Πηγή: Ε.Μ.Ε. Διαγωνισμός Μαθηματικών Ικανοτήτων  «ΠΥΘΑΓΟΡΑ» Β΄ Γυμνασίου

Λύση

Παρατηρούμε ότι τα ποσά «Α» και «Β» είναι ανάλογα. Σκεφτόμαστε ότι τα χιαστί γινόμενα είναι ίσα, δηλαδή εάν «α» είναι ο αριθμός που πρέπει να τοποθετηθεί στη θέση του ερωτηματικού τότε έχουμε: [8*α=6*12 ---> α=(6*12)/8 ----> α=72/8 ----> α=9

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2020

Η Σύγκριση

2σχόλια
 2^3.0003^2.019
Υο ανωτέρω αποτέλεσμα είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από το 1/2;
Πηγή:http://eisatopon.blogspot.com/2020/02/blog-post_31.html

 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes