Κυριακή, 24 Ιουνίου 2012

Ο Αριθμός

Ποιο είναι το επόμενο έτος, μετά το 2007, το οποίο έχει το ίδιο άθροισμα ψηφίων με το έτος 2007; (Κατ.1/Πρβλ. Νο.125)

Λύση

Το επόμενο έτος που έχει το ίδιο άθροισμα ψηφίων με το έτος 2007 είναι το έτος 2016 (2007=2+0+0+7=9, 2016=2+0+1+6=9)

2 σχόλια:

batman1986 είπε...

Το έπόμενο έτος που έχει το ίδιο άθροισμα ψηφίων με το 2007 είναι το

2016


2+0+0+7=9=2+0+1+6

Papaveri είπε...

@batman1986
Μπράβο! Η απάντησή σου είναι σωστή.

 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes