Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012

Σχηματισμοί

Χρησιμοποιώντας τους αριθμούς 3, 7, 8 και 9 από μία φορά και τις τέσσερις πράξεις (όχι απαραίτητα όλες), να σχηματίσετε τους αριθμούς: 26, 27, 28, 29, και 31.
(Κατ.43/Πρβλ. Νο.3)

Λύση

Λύση του batman1986. 3*8+(9-7)=26, 3+7+8+9=27, 3*9+(8-7)=28, 7*8-3*9=56-27=29, (9/3)*8+7=31, (3!+8)*(9-7)=14*2=28, (9+3-8)*7=4*7=28, {(7-3)!/8}*9={(24/8}*9=3*9=27, (8-3)*7-9=35-9=26, 7*ROOT(9)+(8-3)=7*3+5=26, 3*9(8-7)=27, 8*ROOT(9)+(7-3)=3*8+4=28, {ROOT(9)}^3+(8-7)=27+1=28. Λύση του Papaveri. [Root(9)*7]+(8-3)=(3*7)+5=21+5=26, [3+9+(7*Root3(8))=[12+(7*Root3(2^3))]=[12+(7*2)]=12+14=26, [((8-3)*7)-9]=[(5*7)-9]=35-9=26, (3*9)-(8-7)=27-1=26, (3+7+8+9)=27, [(3+7)+(9*Root3(8))]=[10+(9*Root3(2^3))]=[10+(9*2)=10+18=28, [((7-3)*9)-8]=[(4*9)-8]=36-8=28, [(3*9)-7+8]=27-7+8=28, [((9/3)*7)+8]=[(3*7)+8]=21+8=29, [((8*9)/3)+7]=[(72/3)+7]=24+7=31

5 σχόλια:

batman1986 είπε...

Ορίστε για όλες τις περιπτώσεις μία εκδοχή:

3*8+(9-7)=26

3+7+8+9=27

3*9+(8-7)=28

7*8-3*9=56-27=29

(9/3)*8+7=31


Αν μου έρθει καμιά εναλλακτική λύση θα την στείλω με νέα ανάρτηση

batman1986 είπε...

Ορίστε μερικές εκδοχές ακόμη:

(3!+8)*(9-7)=14*2=28

(9+3-8)*7=4*7=28

{(7-3)!/8}*9={(24/8}*9=3*9=27

batman1986 είπε...

Και κάποιοι άλλοι που βρήκα

(8-3)*7-9=35-9=26

7*ROOT(9)+(8-3)=7*3+5=26

3*9(8-7)=27

8*ROOT(9)+(7-3)=3*8+4=28

{ROOT(9)}^3+(8-7)=27+1=28

Papaveri είπε...

@batman1986
Μπράβο! Η απάντησή σου είναι σωστή.

batman1986 είπε...

Απ ότι είδα σε μια από τις λύσεις σου χρησιμοποιείς 2 φορές το 3(και στη ρίζα).Αυτό δεν επιτρέπεται

 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes