Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

Το Λάθος

 Έχουμε:
1 € = 100 cents.
Διαιρούμε και τα δύο μέλη με το 100:
1/100€ = 100/100cents
1/100€ = 1cent
Βγάζουμε τις τετραγωνικές ρίζες και στα δύο μέλη
Sqrt(1/100)=sqrt(1cent)
Οπότε:
1/10 = 1cent
Πολλαπλασιάζουμε και τα δύο μέλη με το 10 και έχουμε:
1 € = 10 cents!
Που βρίσκεται το λάθος;
(Κατ.34/Πρβλ. Νο.523)

Λύση

Λύση του batman1986. Η ισότητα αντιπροσωπεύει ισοδυναμία-αναλογία ποσοτήτων. Είναι σα να λέμε "1 μήλο στοίχίζει όσο 2 αχλάδια" Άρα τα 3 πρώτα βήματα στέκουν " Έχουμε: 1 € = 100 cents. Διαιρούμε και τα δύο μέλη με το 100: 1/100€ = 100/100cents 1/100€ = 1cent" ως εφαρμογή της απλή μεθόδου των 3 Το 4ο είναι προφανώς λάθος αφού βάζει σε ρίζα διαφορετικά μεγέθη μέτρησης(ευρώ και σεντ) και τα εξάγει ως είναι... Κανονικά θα έπρεπε να μετατρέψω και τα 2 μέλη σε ευρώ ή σε σεντ και στη συνέχεια να εξάγω τη ρίζα... Μετατρεπουμε σε ευρώ και τα 2 μέλη κι' έχουμε: Sqrt(€1/100)=sqrt(1*0,01€) 1/10€=1/10€

4 σχόλια:

batman1986 είπε...

Η ισότητα αντιπροσωπεύει ισοδυναμία-αναλογία ποσοσοτήτων

Είναι σα να λέμε "1 μήλο στοίχίζει όσο 2 αχλάδια"

Άρα τα 3 πρώτα βήματα στέκουν

" Έχουμε: 1 € = 100 cents. Διαιρούμε και τα δύο μέλη με το 100: 1/100€ = 100/100cents 1/100€ = 1cent"

ως εφαρμογή της απλή μεθόδου των 3

Το 4ο είναι προφανώς λάθος αφού βάζει σε ρίζα διαφορετικά μεγέθη μέτρησης(ευρώ και σεντ) και τα εξάγει ως είναι...

Κανονικά θα έπρεπε να μετατρέψω και τα 2 μέλη σε ευρώ ή σε σεντ και στη συνέχεια να εξάγω τη ρίζα...

Papaveri είπε...

@batman1986
Πολύ σωστά!! Μπράβο!
Οπότε πιο είναι το τελικό;

batman1986 είπε...

Τι εννοείς ποιο είναι το τελικό?

Aν μετατρέψουμε σε ευρώ και τα 2

Sqrt(€1/100)=sqrt(1*0,01€)

1/10€=1/10€

που προφανώς ισχύει

Aυτό ζητάς?

Papaveri είπε...

@batman1986
Ναι.

 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes