Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2012

Η Διανομή

Πόσα μήλα χρειάζονται, εάν από έξι άτομα: 
  • Ο πρώτος πάρει  το 1/3.
  • Ο δεύτερος πάρει το 1/8.
  • Ο τρίτος πάρει το 1/4.
  • Ο τέταρτος πάρει το 1/5 του συνολικού αριθμού αντίστοιχα.
  • Το πέμπτο άτομο πάρει δέκα μήλα.
  • Και το έκτο άτομο πάρει ένα μήλο;
Πηγή: Παλατινή ή Ελληνική Ανθολογία.
(Κατ.36/Πρβλ. Νο.27)


Λύση

Λύση του batman1986. Έστω χ τα συνολικά μήλα (1/3)*χ+(1/8)*χ+(1/4)*χ+(1/5)*χ+10+1=χ σύμφωνα με την μοιρασιά To EKΠ και των 3,4,8,5 είναι 3*5*8=120 x*{(40+15+30+24)/120}*x+11=x {(120-109)/120}*χ=11 Άρα χ=120 μήλα χρειάζονται

2 σχόλια:

batman1986 είπε...

Έστω χ τα συνολικά μήλα

(1/3)*χ+(1/8)*χ+(1/4)*χ+(1/5)*χ+10+1=χ

σύμφωνα με την μοιρασιά

To EKΠ και των 3,4,8,5 είναι 3*5*8=120
x*{(40+15+30+24)/120}*x+11=x


{(120-109)/120}*χ=11


Άρα χ=120 μήλα χρειάζονται

Papaveri είπε...

@batman1986
Μπράβο! Η απάντησή σου είναι σωστή.

 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes