Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2012

Ματ σε Επτά

 Παίζουν τα Λευκά και κάνουν ματ σε επτά κινήσεις.
(Δαμόκλειος Σπάθη/Σ.4)

Λύση

1.Αβ2!,Ρβ1 2.Ργ3,Ρα2 3.Αγ1,Ρβ1 4.Ρδ2,Ρα2 5.Ργ2,Ρα1 6.Αβ2+,Ρα2 7.Ιγ3#

2 σχόλια:

batman1986 είπε...

Το κλειδί είναι Αγ1-β2!

βαριάντες

1.Αγ1-β2!,Ρα2-β1
2.Ργ4-γ3,Ρβ1-α2
3.Αβ2-γ1,(εδώ υπάρχουν 2 ποθανές κινήσεις του μάυρου και δίνει μόνο η μία ματ σε 7 ενώ η άλλη σε 6)Ρα2-β1
4.Ργ3-δ2,(εδώ υπάρχουν 2 ποθανές κινήσεις του μάυρου και δίνονυ και οι 2 ματ σε 7)Ρβ1-α2
5.Ρδ2-γ2, Ρβ2-α1
6.Αγ1-β2,Ρα1-α2
7.Ια4-γ3#

2η βαριάντα

4....,Ρβ1-α1
5.Ρδ2-γ2, Ρα1-α2
6.Ια4-γ3+,Ρα2-α1
7.Αγ1-β2#


Από ότι βρήκα δεν είναι η καλυτερη απάντηση του μαύρου η εναλλακτική στην 3η κίνηση

3......,Ρα2-α1
4.Ργ3-γ2,Ρα1-α2
5.Ια4-γ3+, Ρα2-α1
6.Αγ1-β2#

Papaveri είπε...

@batman1986
Μπράβο! Η απάντησή σου είναι σωστή.

 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes