Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

To Κλουβί ή Η Σαρκοφάγος του Ταμερλάνου ή Ο Τάφος του Κόντε

Παίζουν τα λευκά και κάνουν ματ σε 12 κινήσεις. Ίσως, κάποιος,  να αναρωτηθεί πως είναι δυνατόν δύο λευκά κομμάτια να νικήσουν τα υπεράριθμα κομμάτια των μαύρων; Και όμως, είναι εφίκτό, λόγω της θέσεως του μαύρου Βασιλιά. Μια αέναει πάλη του πνεύματος επάνω στην ύλη. Φυσικά, ο τελικός νικητής είναι το πνεύμα.
(Ανθ. Σκακ. Παρ.-Σ.47-Νο.132)

Λύση

Στόχος:
Πραγματοποίηση του ματ από το τετράγωνο "δ3".
Σχέδιο:
α)Απομάκρυνση ορισμένων εχθρικών κομματιών. Και
β) Έλεγχος των τετραγώνων "δ5" και "δ6" από το βασιλιά,
μέσω του τετραγώνου "ε4".
Πρώτα ο ίππος πραγματοποιεί ένα χορευτικό κύκλο γύρω από
το βασιλιά, απομακρύνοντας ορισμένα επικίνδυνα εχθρικά
κομμάτια, επιστρέφοντας στη θέση του κλειδιού.
1.Ιζ4+!,Ργ5 2.Ιε6+ (με την κίνηση 2.Ι:δ; δίδεται η
δυνατότητα στα μαύρα μελλοντικά να δημιουργήσουν ένα νέο
τετράγωνο φυγής, το "δ4",μόλις τα λευκά παίξουν κίνηση
χωρίς σαχ τα μαύρα θα παίξουν το πιόνι "δ4" στο τετράγωνο
"δ3" δημιουργώντας έτσι ένα νέο τετράγωνο φυγής.),Ρδ5
3.Ι:Β+,Ργ5 4.Ι:Α+ (η απομάκρυνση του Αξιωματικού κρίνεται
αναγκαία, ώστε να μην υπάρξει μελλοντική απειλεί από αυτόν.),
Ρδ5 5.Ιγ7+(αρχίζει η επιστροφή του ίππου στη θέση του κλειδιού,
μια και ο ρόλος του ως ρυθμιστή τελείωσε.), Ργ5 6.Ιε6+,Ρδ5
7.Ιζ4+,Ργ5 8.Ρε4!(εάν 8.Ρε6;,Ιδ8+ και ο λευκός βασιλιάς
υποχρεώνεται ν’ απομακρυνθεί από τον έλεγχο του τετραγώνου "δ5".),
δ5+ 9.Ρε5,Αζ6+ 10.Ρε6! (για να ελέγχει το τετράγωνο "δ6" εφ’ όσον
το τετράγωνο "δ5" έχει μπλοκαρισθεί από μαύρο πιόνι.),Ιδ8+ 11.Ρδ7
(εδώ φαίνεται η αναγκαιότητα της απομακρύνσεως του Αξιωματικού στο
τετράγωνο "α6",εάν βρισκόταν ακόμη στη σκακιέρα θα υπήρχε η
δυνατότητα της απειλής με 11....,Αγ8+ με την οποία τα μαύρα θα
κέρδιζαν.),~ 12.Ι:δ3±. Επίτευξη του στόχου!!

2 σχόλια:

batman1986 είπε...

Το κλειδί είναι συνεχή σαχ με τον λευκό ίππο και διπλές απειλές ώστε να εξολοθρεύσει όσο πιο πολλά επικίνδυνα πιόνια γίνεται στην πορεία του...(θα αιχμαλωτίσει τη βασίλισσα και τον ίππο)

1.Ιθ5-ζ4+,Ρδ5-γ5
2.Ιζ4-ε6+,Ργ5-δ5
3.Ιε6χγ7+,Ρδ5-γ5
4.Ιγ7χα6+,Ργ5-δ5
5.Ια6-γ7+,Ρδ5-γ5
6.Ιγ7-ε6+,Ργ5-δ5
7.Ιε6-ζ4+,Ρδ5-γ5
8.Ρζ5-ε4(>#2),δ6-δ5+(φορσέ)
9.Ρε4-ε5,Αθ4-ζ6+
10.Ρε5-ε6,Ιβ7-δ8+
11.Ρε6-δ7,....
12.Ιζ4χδ3#

Papaveri είπε...

@batman1986
Μπράβο!! Η απάντησή σου είναι σωστή.

 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes