Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

Ρετρό-Ανάλυση

Στην ανωτέρω θέση τα λευκά έκαναν "ανάκληση" στη τελευταία 
τους κίνηση κι έπαιξαν μια άλλη  με την οποία κερδίζουν. Ζητείται 
να γίνει ανάλυση "προς τα πίσω" και ν’ απαντηθούν τα εξής:
α)Ποια κίνηση πήρε  πίσω ο λευκός.
β)Ποια κίνηση έπαιξε ο λευκός με την οποία κερδίζει.
Δηλαδή ο λευκός "παίρνει πίσω" τη τελευταία του κίνηση και 
παίζει μια άλλη με την οποία κερδίζει.  
(Ανθ. Σκακ. Παρ.-Σ.13-Νο.42)
(Από το διαγωνισμό της "Απογευματινής" στις 18-06-1986.)

Λύση

Η θέση πριν τη τελευταία κίνηση του λευκού ήταν,βλέπε διάγραμμα ανωτέρω:
α)Η τελευταία κίνηση του λευκού ήταν:1.γ:Ι=Α;,Ρ:Α=
β)Η νέα κίνηση που έπαιξε ήταν:1.γ8=Α! και μόνο , η οποία κερδίζει.
Εάν Β ή Π=Πατ. Εάν Ι=Ισοπαλία.
Δοκιμή:1.α3;,Ιδ7+! 2.Ργ6,Ιβ6! 3.Ρ:Ι=Πατ!

1 σχόλια:

batman1986 είπε...

Λοιπόν θεωρώ ότι η κίνηση που ανακαλείται είναι η γ7χβ8(Α)
Δηλαδή υπήρχε ένας μαύρος ίππος στο β8 και ένα λευκό πιόνι στο γ7 το οποίο αιχμαλώτισε τον ίππο και προωθήθηκε στο λευκό αξιωματικό που βλέπουμε

Θα παίξω μετά την ανάκληση το γ7-γ8(Α)
Δεν μετατρέπω σε βασίλισσα ή πύργο γιατί έχουμε πατ.Επίσης δεν μετατρέπω σε ίππο γιατί δεν θα έχω την ευκαιρία να ιαχμαλωτίσω τον μαύρο ίππο στην επόμενη κίνηση

Άρα 1.γ7-γ8!(Α),Ιβ8-γ6!
2.Ρβ6χγ6,Ρα8-β8
3.Ργ6-δ7,

κλπ

Εν συνεχεία κουνάω το πιόνι από το α2 (κάνω το μέτρημα αναλόγως αν ξεκινήσω με α2-α3 ή α2-α4) και κινούμαι προς τα πάνω

Η θέση είναι προφανώς νικηφόρα.Ειναι περιττό να δώσω και άλλες λεπτομέρειες

 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes