Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

Μια Ασυνήθιστη Συνεργασία

Παίζουν τα λευκά και κάνουν ματ σε 12 κινήσεις. Στην ανωτέρω 
εντυπωσιακή θέση, παρουσιάζεται ένα ασυνήθιστο είδος  
"συνεργασίας", όπου όλα τα κομμάτια συνεργάζονται 
για την επίτευξη του κοινού σκοπού,το Ματ!!  
(Ανθ. Σκακ. Παρ./Σ.49/Νο.137)

Λύση

1.Ιε8(Δ 2.Ιζ6±,εμποδίζοντας τη προαγωγή των μαύρων πιονιών.),
Ρε4 2.Ιζ6+,Ρζ5 3.Ιθ5,Ρε4 (εάν 3....,θ1=Ι 4.ζ3,~ 5.Ιη7-)
4.Ιη3+,Ρδ5 5.Ι:ε2 (Το πρώτο μέρος του σχεδίου πραγματοποιήθηκε,
αλλά επί πλέον Δ 6.Ιγ3±),Ρε4 6.Ιγ3+,Ρζ5 7.Ιβ5(Δ 8.Ιδ6±),Ρε4
8.Ιδ6+,Ρδ5(σ’ αυτό το σημείο προκύπτει η αρχική θέση με τη μόνη
διαφορά ότι λείπει το επικίνδυνο πιόνι "ε2".) 9.Ιδ3(Δ 10.Ιβ4±,
αυτή την κίνηση δεν μπορούσε να τη παίξει στην αρχή λόγω της
προαγωγής του πιονιού "ε2" σε Βασίλισσα υποστηρίζοντας το
τετράγωνο "β4".Επίτευξη δευτέρου μέρους του σχεδίου.),Ργ6 10.δ5+!,
Ργ7(εάν 10....,Ρ:δ5 11.Ιβ4 +,Ρε5 12.ζ4±) 11.Ιβ4,Ρβ8 12.Ια6±.
(Δ = Σημαίνει Απειλεί).

2 σχόλια:

batman1986 είπε...

Αν και πολλές οι κινήσεις η λογική είναι κουνώντας κυρίως τον ε΄να από τους 2 λευκούς ίππους η απειλή ματ στην επόμενη κίνηση άρα η αδυναμία προώθησης οποιουδήποτε εκ των 2 μαύρων πιονιών...

1.Ιδ6-ε8!,Ρδ5-ε4
2.Ιε8-ζ6,Ρε4-ζ5
3.Ιζ6-θ5,Ρζ5-ε4
4.Ιθ5-η3+,Ρε4-δ5
5.Ιη3χε2,Ρδ5-ε4
6.Ιε2-γ3+,Ρε4-ζ5
7.Ιγ3-β5,Ρζ5-ε4
8.Ιβ5-δ6+,Ρε4-δ5
9.Ιε5-δ3,Ρδ5-γ6
10.δ4-δ5+,Ργ6χδ5
11.Ιδ3-β4+,Ρδ5-ε5
12.ζ2-ζ4#

ή10.δ4-δ5+,Ργ6-γ7
11.Ιδ3-β4,Θ1-θ2(Β)
12.Ιβ4-α6#

Papaveri είπε...

@batman1986
Μπράβο!! Η απάντησή σου είναι σωστή.

 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes