Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

Ρετρό-Ανάλυση

α)Παίζουν τα Λευκά και επιτυγχάνουν ματ σε 3 κινήσεις.
β)Τι το ιδιαίτερο παρουσιάζει αυτή η θέση; Είναι νόμιμη; 
(Ανθ. Σκακ. Παρ./Σ.17/Νο.54α)
 
α)1.Ββ4!(zz),Ρε6 2.Βε7+,Ρδ5/Ρζ5 3.Α:β/Ιδ6+
1.---,Αγ5 2.Β:β+,Ρδ4/Ρε63.Βδ5/Βζ7+
1.---,«Α» επί της διαγωνίου «η1-α7»/Α:β/Αγ3 2.Βδ6+, Ρε4 3.Βδ3+
1. ---,Α:Ι 2.Ιε3+, Ργ6/Ρε6 3.Ββ6/Βε7+
1.--- ,Ρε4 2.Ιε3!! (zz), Ρ:Ιε3/Ρ:Ιε5 3.Βε1/Βε7+(Συμμετρικό Ματ)
1.---,Αγ3 2.Β:β+,Ρδ4/Ργ5 ή Ρε6 3.Βδ5 ή Ββ6+/Ββ6 ή Βζ7+
1.---,Αε3/Αζ2/Αη1 2.Β:β+,Ργ5/Ρε6/Ρδ4 3.Ββ6/Βζ7/Ββ6 ή Βδ5+
β)Η θέση είναι νόμιμη διότι ο «Αα8» είναι κομμάτι προαγωγής και
προέκυψε από την εξής θέση,βλέπε ανωτέρω διάγραμμα, οπότε τα
Λευκά έπαιξαν 1.α8=Α, όπου προκύπτει η προς ανάλυση θέση.

3 σχόλια:

batman1986 είπε...

Στο α) ερώτημα

έχουμε κλειδί Βε1-β4!

Βαριάντες

1.Βε1-β4!,Αδ4χε5
2.Ιγ4-ε3+,Ρδ5-ε6
3.Ββ4-ε7#

1.Βε1-β4!,Ρδ5-ε6
2.Ββ4-ε7+,Ρε6-δ5
3.Αα8χβ7#

Στο β) ερώτημα η απάντηση είναι πως η θέση είναι νόμιμη αφού το παράδοξο ύπαρξης λευκόυ αξιωματικού στο α8 εξηγείται με την προώθηση λευκού πιονιού

Papaveri είπε...

@batman1986
Μπράβο! Η απάντησή σου είναι σωστή.

batman1986 είπε...

Ξέχασα μια άλλη ωραία βαριάντα

1.Βε1-β4!,Αδ4-γ5
2.Ββ4χβ7+,Ρδ5-ε6
3.Ββ7-ζ7#

 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes