Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

Ίδιο Αποτέλεσμα

 Το άθροισμα τεσσάρων αριθμών είναι 100. Αν στον πρώτο προσθέσουμε 4, από τον δεύτερο αφαιρέσουμε 4, τον τρίτο τον πολλαπλασιάσουμε με το 4 και τον τέταρτο τον διαιρέσουμε με το 4, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Ποιοι είναι οι τέσσερις αριθμοί?
(Κατ.12/Πρβλ. Νο.17)
Λύση:

3 σχόλια:

batman1986 είπε...

α+β+γ+δ=100(1)

α+4=χ

β-4=χ

4γ=χ

δ/4=χ

Βρίσκω χ από την (1)

(χ-4)+(χ+4)+(χ/4)+4χ=100

6χ+χ/4=100

25χ=400

Άρα χ=16

Οπότε αντικαθστώντας στις υπόλοιπες 4 έχουμε:

α=16-4=12

β=16+4=20

γ=16/4=4

δ=4*16=64


Επαλήθευση

12+20+4+64=36+64=100

Papaveri είπε...

@batman1986
Μπράβο!! Η απάντηση σου είναι σωστή.
Ναπροσθέσω κι' έγώ:
10*4=40
20-4=16
30+4=34
40:4=10

10+20+30+40=100
40+16+34+10=100

batman1986 είπε...

Έχεις δίκιο .Εγώ δεν βρήκα τις άλλες 2 λύσεις αφού απαλοίφονται τα χ
στους 2 πρώτους όρους

(χ-4)+(χ+4)

Έπρεπε να το ελέγξω πιο αναλυτικά

Το σωστότερο θα ήταν να κάνω κάποιες δοκιμές...

 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes