Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

Με Πέντε Τριάρια

Χρησιμοποιώντας πέντε φορές το τρία και οποιονδήποτε τελεστή να 
σχηματισθεί ο αριθμός 31!! (Κατ.11/Πρβλ. Νο.30)

Λύση

α)[33-(3-3/3)]=31-->[33-(3-1)]=31 --> 33-2=31
β)3^3+3+(3/3)=27+3+1=31
γ)33-3+(3/3)=30+1=31
δ)3!*(3!)-3!+(3/3)=6*6-6+1=30+1=31
ε)(3/.3)*3+(3/3)=10*3+1=31
ζ)3!*(3!)-3!+log(3/.3)=36-6+1=31
η)3^3+3!-log(3/(3)%)=27+6-log10^2=33-2=31
θ)(3!)*(3!)-3-log(3/(3)%)=6*6-3-log10^2=36-3-2=31 ο.ε.δ.
Λύση του N. Lntzs:
Επειδή (3!)!=6!=720=2*360,
είναι cos((3!)!)=cos(2*360)=1
Oπότε έχω:
Sqrt{[3+cos((3!)!)]^ [3!-cos((3!)!)]} - cos((3!)!)=
Sqrt[(3+1)^6-1] -1=Sqrt(4^5) - 1=sqrt(1024)-1=32-1=31

9 σχόλια:

batman1986 είπε...

3^3+3+(3/3)=27+3+1=31

batman1986 είπε...

33-3+(3/3)=30+1=31

batman1986 είπε...

3!*(3!)-3!+(3/3)=6*6-6+1=30+1=31

batman1986 είπε...

(3/.3)*3+(3/3)=10*3+1=31

Papaveri είπε...

@batman1986
Μπράβο!! Όλα σωστά.

batman1986 είπε...

3!*(3!)-3!+log(3/.3)=36-6+1=31

batman1986 είπε...

3^3+3!-log(3/(3)%)=27+6-log10^2=33-2=31

batman1986 είπε...

(3!)*(3!)-3-log(3/(3)%)=

6*6-3-log10^2=36-3-2=31

batman1986 είπε...

Σου στειλα και μιά που ξέχασες ν αναρτήσεις στη λύση

 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes