Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

Ματ σε Πέντε

 Παίζουν τα Λευκά και κάνουν ματ σε πέντε κινήσεις. (Σ.23/Δ)

Λύση

Κλειδί:1.Βθ7!(zz),α4 2.Αε3(zz),α3 3.Βα7(zz),α2 4.Αγ1(zz),Ιδ2/Ιε3
5.Α:Ιδ2#/Α:Ιε3#
1….,α:β4 2.Πδ1,β3 3.Ββ1(zz),β2 4.Πδ4(zz),Ιδ1/Ιδ3/Ιε4/Ιη4
5.Π:Ιδ1#/Π:Ιδ3#/Π:Ιε4#/Π:Ιη4#
Θέμα: «Ρόδα του Ίππου»
 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes