Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2012

Ένα Διάγραμμα Τέσσερα Προβλήματα

 Στήν ανωτέρω εικόνα έχουμε ένα διάγραμμα  με τέσσερα προβλήματα. Σ’ όλα τα διαγράμματα παίζουν  τα Λευκά.και κάνουν ματ σε τρεις κινήσεις.
Πρώτο Διάγραμμα: Η ανωτέρω εικόνα.
Δεύτερο Διάγραμμα: Ο Λευκός Βασιλιάς από το τετράγωνο "α7" να μεταφερθεί στο τετράγωνο "ε7".
Τρίτο Διάγραμμα: Ο Λευκός Βασιλιάς από το τετράγωνο "α7" να μεταφερθεί στο τετράγωνο "α8".
Τέταρτο Διάγραμμα: Όλα τα κομμάτια να κατέβουν μια γραμμή κάτω.
(Ανθ. Σκακ. Παρ./Σ.97/Νο.236)

Λύση

α)Όπως το διάγραμμα
1.Πθ4!,Ργ6 2.Βδ1,Ρβ5/Ργ7 3.Βδ7/Πγ4±
1....,Ρα4 2.Βθ3,Ρβ5 3.Βδ7±.
β)Ο Ρα7 --> ε7
1.Πθ2!,Ρα6/Ρβ6/Ργ6/Ρα4 2.Βδ7/Βδ7/Βδ7+/Βγ4,Ρβ6/Ρα6/Ρβ6/Ρα3
3.Πθ6/Πθ6/Πθ6/Πα2±.
γ)Ο Ρα7 --> α8
1.Πα6!,Ρ:Π 2.Βδ7!,Ρβ6 3.Ββ7±.
δ)Όλα τα κομμάτια μιά γραμμή κάτω
1.Βζ2!,Ρ:β 2.Ρβ5,Ρα3/Ργ3 3.Πθ3±
1...,Ρα3 2.Πθ3/Ρβ5,Ρβ4/Ρ:β 3.Βζ8/Πθ3±
1...,Ργ3 2.Πθ3+,Ρβ4 3.Βζ8±.

6 σχόλια:

batman1986 είπε...

Η λύση του 3ου διαγράμματος είναι

1.Πθ6-α6!,Ρβ5χα6
2.Βη4-δ7,Ρα6-β6
3.Βδ7-β7#

Σωστά?

Περιμένεις τα άλλα 3

Papaveri είπε...

@batman1986
Μπράβο! Η απάντησή σου είναι σωστή.

batman1986 είπε...

Μόλις βρήκα και τη λύση του 1ιυ διαγράμματος:

Βαριάντες:

1.Πθ6-θ4!,Ρβ5-α4
2.Βη4-θ3,Ρα4-β5
3.Βθ3-δ7#

1.Πθ6-θ4!,Ρβ5-γ6
2.Βη4-δ1,Ργ6-γ7
3.Πθ4-γ4#

ή 2...,Ργ6-β5
3.Βδ1-δ7#

batman1986 είπε...

Για το 2ο διάγραμμα έχουμε κλειδί

Πθ6-θ3!

Βαριάντες:

1.Πθ6-θ2!,Ρβ5-α4
2.Βη4-γ4,Ρα4-α3
3.Πθ2-α2#

1.Πθ6-θ2!,Ρβ5-β6
2.Βη4-δ7,Ρ6-α6
3.Πθ2-θ6#

batman1986 είπε...

Για το 4ο διάγραμμα το κλειδί είναι

Βη3-ζ2!

Βαριάντες:

1.Βη3-ζ2!,Ρβ4-γ3
2.Πθ5-θ3+,Ργ3-β4
3.Βζ2-ζ8#


1.Βη3-ζ2!,Ρβ4-α3
2.Πθ5-θ3,Ρα3-β4
3.Βζ2-ζ8#

1.Βη3-ζ2!,Ρβ4χβ3
2.Ρα6-β5,Ρβ3-(όπου και να πάει)
3.Πθ5-θ3#

Papaveri είπε...

@batman1986
Μπράβο!! Οι απαντήσεις σου είναι όλες σωστές.

 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes