Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

Περί Περιστροφών

Και στα τέσσερα διαγράμματα παίζουν τα Λευκά και κάνουν ματ σε 2 κινήσεις. Τα διαγράμματα «β», «γ» και «δ», προέρχονται εάν περιστρέψουμε το διάγραμμα «α» κατά 90,180,270 και 360 μοίρες αντίστοιχα κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού. (Ανθ. Σκακ. Παρ./Σ.56/Νο.149δ)

Λύση

Λύση του batman1986
Σε κάθε περίπτωση έχουμε ως κίνηση κλειδί την προαγωγή πιονιού
απλώς αλλάζει κάθε φορά το πιόνι στο οποίο μετατρέπεται(έχουμε
και τις 4 περιπτώσεις-βασίλισσα,πύργος,αξιωματικός,Ίππος)
Περίπτωση α:
1.δ7-δ8(Β)+!,Ρζ6-ε6
2.Πη7-ε7#
(προαγωγή σε ίππο θα οδηγούσε σε πάτ)
Περίπτωση β:
1.β7-β8(Π)!,Ρζ3-ζ4
2.Πβ8-ζ8#
(προαγωγή σε βασσίλισα ή αξιωματικό θα οδηγούσε σε πατ)
Περίπτωση γ:
1.δ7-δ8(Α)!,Ργ3-δ4
2.Αδ8-ζ6#
(προαγωγή σε βασσίλισα ή πύργο θα οδηγούσε σε πατ)
Περίπτωση δ:
1.ζ7-ζ8(Ι)!,Ργ6-δ5
2.Αγ8-β7#

3 σχόλια:

batman1986 είπε...

Σε κάθε περίπτωση έχουμε ως κίνηση κλειδί την προαγωγή πιονιού απλώς αλλάζει κάθε φορά το πιόνι στο οποίο μετατρέπεται(έχουμε και τις 4 περιπτώσεις-βασίλισσα,πύργος,αξιωματικός,Ίππος)

Περίπτωση α:

1.δ7-δ8(Β)+!,Ρζ6-ε6
2.Πη7-ε7#
(προαγωγή σε ίππο θα οδηγούσε σε πάτ)

Περίπτωση β:

1.β7-β8(Π)!,Ρζ3-ζ4
2.Πβ8-ζ8#
(προαγωγή σε βασσίλισα ή αξιωματικό θα οδηγούσε σε πατ)

Περίπτωση γ:

1.δ7-δ8(Α)!,Ργ3-δ4
2.Αδ8-ζ6#
(προαγωγή σε βασσίλισα ή πύργο θα οδηγούσε σε πατ)

1.ζ7-ζ8(Ι)!,Ργ6-δ5
2.Αγ8-β7#

batman1986 είπε...

α)Προώθηση σε βασσίλισα

1.δ7-δ8(Β)+!,Ρζ6-ε6
2.Πη7-ε7#

β)Προώθηση σε Πύργο
1.β7-β8(Π)!,Ρζ3-ζ4
2.Πβ8-ζ8#

γ)Προώθηση σε αξιωματικό
1.δ7-δ8(Α)!,Ργ3-δ4
2.Αδ8-ζ6#

δ)Προώθηση σε ίππο
1.ζ7-ζ8(Ι)!,Ργ6-ε5
2.Αγ8-β7#

Papaveri είπε...

@batman1986
Μπράβο!! Η απάντησή σου είναι σώστή.

 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes