Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012

Μια θέση για τον Bασιλιά

Όπως βλέπετε στο διάγραμμα λείπουν ο Λευκός και ο Μαύρος Βασιλιάς. Τοποθετείστε στη σκακιέρα τον Λευκό Βασιλιά, με τέτοιο τρόπο, ώστε οπουδήποτε κι’ εάν τοποθετηθεί ο Μαύρος Βασιλιάς τα Μαύρα να είναι ματ.(Ανθ. Σκακ. Παρ./ Σ.101/Νο.245)

Λύση

Λύση Batman1986
Ελέγχοντας την σκακιέρα δίχως τους βασιλιάδες παρατηρώ ότι το
μόνο κενό τετράγωνο που δεν απειλείται είναι το η5. Άρα ο
λευκός βασιλιάς πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετηθεί σε
παρακείμενα αυτού η σε αυτό ώστε να μην υπάρχει τετράγωνο που
δεν απειλείται. Υπάρχουν 7 πιθανές θέσεις αλλά απορρίπτουμε τις
5 γιατί παρατηρούμε επίσης ότι ο μαύρος βασιλιάς μπορεί να
τοποθετηθεί έτσι ώστε να φάει τον αξιωματικό στο η3 στη
συνέχεια(θέση που δεν απειλείται αν ο μαύρος βασιλιάς έμπαινε
στα (ζ6,η6,θ6,η5,θ5). Άρα βάζουμε το λευκό βασιλιά ή στο θ4 ή
στο ζ4.Το θ4 απορρίπτεται αφού ο μαύρος μπορεί να πάει στο
τετράγωνο θ1 που πλέον δεν απειλείται λόγω κάλυψης της στήλης θ
του πύργου από το βασιλιά. Άρα το τετράγωνο που πρέπει να
τοποθετηθεί ο λευκός βασιλιάς είναι το ζ4.
Λύση Math
Ο λευκός Ρ πρέπει να βρίσκεται στο f4. Αυτό καλύπτει την
περίπτωση που ο μαύρος Ρ βρίσκεται στο h2 (οπότε η τελευταία
κίνηση του λευκού ήταν Bh4-g3 διπλό σαχ, ματ), καθώς και την
περίπτωση ο μαύρος Ρ να βρίσκεται στο f2. Σημειωτέον ότι ο μαύρος
Ρ δεν μπορεί να βρίσκεται στο g6 (όπου δεν θα ήταν ματ, λόγω της
άμυνας ...Bb1xf5), διότι τότε η προηγ/νη κίνηση του λευκού έπρεπε
να είναι exf5+, αλλά δεν επαρκούν τα κοψίματα!
Λύση Papaveri:
Η μόνη θέση που μπορεί να τοποθετηθεί ο Λευκός βασιλιάς, για να
ικανοποιήσει την συνθήκη του προβλήματος, είναι το τετράγωνο «ζ4».
Εάν ο Λευκός βασιλιάς τοποθετηθεί στο τετράγωνο «θ4», ο Μαύρος
βασιλιάς στο τετράγωνο «θ1» δεν είναι ματ.
Εάν ο Λευκός βασιλιάς τοποθετηθεί στο τετράγωνο «ζ2», ο Μαύρος
βασιλιάς στο τετράγωνο «η5» δεν είναι ματ.
Εάν ο Λευκός βασιλιάς τοποθετηθεί στο τετράγωνο «θ2», ο Μαύρος
βασιλιάς στο τετράγωνο «η5» δεν είναι ματ.

6 σχόλια:

batman1986 είπε...

Ελέγχοντας την σκακιέρα δίχως τους βασιλιάδες παρατηρώ ότι το μόνο κενό τετράγωνο που δεν απειλείται είναι το η5

Άρα ο λευκός βασιλιάς πρέπει οποσδήποτε να τοποθετηθεί σε παρακείμενα αυτού η σε αυτό ώστε να μην υπάρχει τετράγωνο που δεν απειλείται

Υπάρχουν 7 πιθανές θέσεις αλλά απορρίπτουμε τις 5 γιατί παρατηρούμε επίσης ότι ο μαύρος βασιλιάς μπορεί να τοποθετηθεί έτσι ώστε να φάει τον αξιωματικό στο η3 στη συνέχεια(θέση που δεν απειλείται αν ο μαύρος βασιλιάς έμπαινε στα ζ6,η6,θ6,η5,θ5)

Άρα βάζουμε το λευκό βασιλιά ή στο θ4 ή στο ζ4

.Το θ4 απορρίπτεται αφού ο μαύρος μπορεί να πάει στο τετράγωνο θ1 που πλέον δεν απειλείται λόγω κάλυψης της στήλης θ του πύργου από το βασιλιά

Άρα το τετράγωνο που πρέπει να τοποθετηθεί ο λευκός βασιλιάς είναι το ζ4...

Math είπε...

Ο λευκός Ρ πρέπει να βρίσκεται στο f4. Αυτό καλύπτει την περίπτωση που ο μαύρος Ρ βρίσκεται στο h2 (οπότε η τελευταία κίνηση του λευκού ήταν Bh4-g3 διπλό σαχ, ματ), καθώς και την περίπτωση ο μαύρος Ρ να βρίσκεται στο f2. Σημειωτέον ότι ο μαύρος Ρ δεν μπορεί να βρίσκεται στο g6 (όπου δεν θα ήταν ματ, λόγω της άμυνας ...Bb1xf5), διότι τότε η προηγ/νη κίνηση του λευκού έπρεπε να είναι exf5+, αλλά δεν επαρκούν τα κοψίματα!

Papaveri είπε...

@batman1986
Μπράβο!! Ηαπάντησή σου είναι σωστή.

Papaveri είπε...

@Math
Μπράβο!! Ηαπάντησή σου είναι σωστή.

batman1986 είπε...

Πως ονομάζεται αυτός ο τύπος προβλημάτων?

Papaveri είπε...

batman1986
Δεν έχουν ονομασία αυτά τα προβλήματα, διότι δεν είναι συνθέσεις.

 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes