Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Ένα Βσιλικό Ταξίδι

 Παίζουν τα λευκά και κάνουν ματ σε 5 κινήσεις.
(Ανθ. Σκακ. Παρ./Σ.50/Νο.138)

Λύση

1.Ιγ6!(zz),Ρ:Ι (Φορσέ. Εάν 1….,~ 2.Ββ7+,Ρε8 3.Βε7# 1....,δ5 2.Ββ7+,Ρδ6
3.Ιδ8 (>4.Ιζ7#),γ4 4.Ιζ7+,Ργ5 5.Βγ8#/Βγ7# 1....,δ5 2.Ββ7+,Ρε8 3.Βε7#)
2.Βγ8+(zz),Ρδ5 3.Βα8+(zz),Ργ4 4.Βα2+(zz),Ρδ3 5.Βε2#.

2 σχόλια:

batman1986 είπε...

Το κλειδί είναι Ια7-γ6!.Αν ο μαύρος βασιλιάς δεν με φάει τοτε έχουμε ματ σε 3 κινήσεις

Αφού έστω
1. Ια7-γ6!,Πβ5-α5
2. Ββ8-γ7+,Ρδ7-ε8
3. Βγ7-ε7#

Άρα η βαριάντα είναι
1. Ια7-γ6!,Ρδ7χγ6
2. Ββ8-γ8+,Ργ6-δ5
3. Βγ8-α8+,Ρδ5-γ4
4. Βα8-α2+,Ργ4-δ3
5. Βα2-ε2#

Papaveri είπε...

@batman1986
Μπράβο!! Η απάντησή σου είναι σωστή.
Καλή νύχτα!!

 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes