Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2010

Η Σχέση

 
Ποια μαθηματική σχέση συνδέει τους κατωτέρω αριθμούς;
17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, και 53
(Κατ.2/Πρβ. Νο.142)

Πηγή: Από το ένθετο περιοδικό της Καθημερινής «Κ-IQ»,No.7/2008

Λύση

Όλοι είναι πρώτοι αριθμοί, δηλαδή, που διαιρούνται μόνο με τη μονάδα 
και των εαυτό τους.
 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes