Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010

Οι Πέντε Αριθμοί

Βρείτε από τον ανωτέρω πίνακα 5 αριθμούς, οι οποίοι να πληρούν τις εξής
προϋποθέσεις:
  1. Σειρά (α): Ο αριθμός αυτής της σειράς είναι τέλειο τετράγωνο ενός ακεραίου αριθμού.
  2. Σειρά (β): Ο αριθμός αυτής της σειράς είναι πρώτος αριθμός.
  3. Σειρά (γ): Ο αριθμός αυτής της σειράς προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του αριθμού που βρίσκεται από πάνω του με αυτόν που βρίσκεται από κάτω του.
  4. Σειρά (δ): Ο αριθμός αυτής της σειράς είναι ο μέσος όρος των πέντε αριθμών αυτής της σειράς.
  5. Σειρά (ε): Ο αριθμός αυτής της σειράς είναι ένα ακέραιο πολλαπλάσιο  κάποιου άλλου αριθμού που βρίσκεται στην ίδια σειρά. 
Διευκρίνιση: Ο κάθε αριθμός βρίσκεται σε διαφορετική σειρά και στήλη. 
 (Κατ.2/Πρβ. Νο.141)   

Πηγή: Από το ένθετο περιοδικό της Καθημερινής «Κ-IQ»,No.8/2008

Λύση:
 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes