Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2010

Η Προτίμηση

Ο Γιάννης έχει ορισμένες προτίμησης στους αριθμούς.
Επι παραδείγματι:
  • Του αρέσει το 100, αλλά όχι το 99.
  • Του αρέσει το 1.000, αλλά όχι το 900.
  • Του αρέσει το 1.200, αλλά όχι το 1.000.
Ποιος από του κατωτέρω αριθμούς αρέσει στον Γιάννη;
Το 1.700, το 1.500, το 1.200, ή το 1.000;
(Κατ.27/Πρβ. Νο.311)

Λύση:
Του Γιάννη του αρέσει ο αριθμός 1.200.
 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes