Σάββατο, 21 Αυγούστου 2010

Τα Τούβλα


Ένα τούβλο ζυγίζει ενάμιση κιλό και 3/5 του τούβλου. Πόσα κιλά ζυγίζουν 
τα 3,5 τούβλα; (Κατ.34/Πρβ. Νο.377)
Λύση
 
 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes