Κυριακή, 15 Αυγούστου 2010

ΟιΤριψήφιοι Αριθμοί

Έξι τριψήφιοι αριθμοί, από τους οποίους οι τρεις προκύπτουν απο 
αντιστροφή, έχουν τις κατωτέρω ιδιότητες:
Α) Το άθροισμα των ψηφίων του ισούται με 18.
    Το τρίτο ψηφίο ισούται με το τετράγωνο του πρώτου ψηφίου.
    Το τρίτο ψηφίο ισούται με το άθροισμα του πρώτου και του δευτέρου
    ψηφίου.
    Το δεύτερο ψηφίο ισούται με το διπλάσιο του πρώτου ψηφίου.
Β) Το άθροισμα των ψηφίων του ισούται με 18.
     Το πρώτο ψηφίο ισούται με το τετράγωνο του τρίτου ψηφίου.
     Το πρώτο ψηφίο ισούται με το άθροισμα του δευτέρου και του τρίτου 
     ψηφίου.
     Το δεύτερο ψηφίο ισούται με το διπλάσιο του τρίτου ψηφίου.
Γ) Το άθροισμα των ψηφίων του ισούται με 18.
     Το τρίτο ψηφίο ισούται με το τετράγωνο του δευτέρου ψηφίου.
     Το τρίτο ψηφίο ισούται με το άθροισμα του πρώτου και του δευτέρου 
     ψηφίου.
     Το πρώτο ψηφίο ισούται με το διπλάσιο του δευτέρου ψηφίου.
Δ) Το άθροισμα των ψηφίων του ισούται με 18.
     Το πρώτο ψηφίο ισούται με το τετράγωνο του δευτέρου ψηφίου.
     Το πρώτο ψηφίο ισούται με το άθροισμα του δευτέρου και του τρίτου 
     ψηφίου.
     Το τρίτο ψηφίο ισούται με το διπλάσιο του δευτέρου ψηφίου.
Ε) Το άθροισμα των ψηφίων του ισούται με 18.
     Το δεύτερο ψηφίο ισούται με το τετράγωνο του πρώτου ψηφίου.
     Το δεύτερο ψηφίο ισούται με το άθροισμα του πρώτου και του τρίτου
     ψηφίου.
     Το τρίτο ψηφίο ισούται με το διπλάσιο του πρώτου ψηφίου.
ΣΤ) Το άθροισμα των ψηφίων του ισούται με 18.
        Το δεύτερο ψηφίο ισούται με το τετράγωνο του τρίτου ψηφίου.
        Το δεύτερο ψηφίο ισούται με το άθροισμα του πρώτου και του τρίτου 
        ψηφίου.
        Το πρώτο ψηφίο ισούται με το διπλάσιο του τρίτου ψηφίου.
Ποιοι είναι αυτοί οι τριψήφιοι αριθμοί; (Κατ.1/Πρβ. Νο.114)

Λύση

 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes