Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2017

Τα Ευρώ

Ο Μιχάλης και ο Νίκος έχουν τα ίδια χρήματα σε ευρώ. Πόσα ευρώ πρέπει να δώσει ο Μιχάλης στο Νίκο για να έχει ο Νίκος 20€ περισσότερα από το Μιχάλη;

Λύση

Πρέπει να του δώσει €10. Τα χρήματα του Μιχάλη μειώνονται κατά το ποσό των χρημάτων που δίνει στο Νίκο. Άρα η διαφορά των χρημάτων τους είναι το διπλάσιο των χρημάτων που δίνει ο Μιχάλης στο Νίκο.
Ή. Έστω «x» τα χρήματα που έχουν αρχικά και «y» τα χρήματα που πρέπει να δώσει ο Μιχάλης στον Νίκο. Βάσει των δεδομένων της εκφώνησης του προβλήματος έχουμε την εξίσωση: Νίκος(x+y) - Μιχάλης(x-y)=20 ---> x+y-x+y=20 ---> 2y=20 ---> y=20/2 ----> y=10

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

10 ευρώ

Papaveri είπε...

@Ανώνυμος
Σωστή η απάντηση. Θα ήθελα και μία ανάλυση για το πως βρήκατε το ποσόν.

Ανώνυμος είπε...

Έστω α τα χρήματα που έχουν αρχικά και x τα χρήματα που πρέπει να δώσει ο Μιχάλης στον Νίκο.
Ο Μιχάλης θα έχει (α-x) ευρώ και ο Νίκος (α+x) ευρώ.
(α+x) - (α-x) = 20
2x = 20
x = 10 ευρώ

Papaveri είπε...

@Ανώνυμος
Τώρα συμφωνούμε απόλυτα.

 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes