Σάββατο, 12 Μαΐου 2012

Ο Ελιγμός

Στην ανωτέρω σκακιέρα, όπου υπάρχουν μόνο Λευκά κομμάτια, πως ο Λευκός βασιλιάς από το τετράγωνο «γ2» θα πάει στο τετράγωνο «α1» με τον απαράβατο κανόνα να μην περάσει από το τετράγωνο «β2»; Για να το πετύχουν αυτό απαιτούνται 26 κινήσεις!!! 
(Ανθ. Σκακ. Παρ1./Σ.10/Νο.279)
 
 Λύση
1.Αα1 2.Ββ2 3.Ργ3 4.Αγ2 5.Πβ1 6.Βγ1 7.Αβ2 8.Πα1 9.Αβ1 10.Ργ2 11.Αγ3 12.Ββ2 13.Ργ1 14.Αγ2 15.Πβ1 16.Βα1 17.Πβ2 18.Αβ1 19.Πγ2 20.Αβ2 21.Πγ3 22.Αγ2 23.Ρβ1 24.Αγ1 25.Ββ2 26.Ρα1. Βλέπε ανωτέρω διάγραμμα τελική θέση.

3 σχόλια:

batman1986 είπε...

Ενώ το βρήκα σχετικά γρήγορα δεν σημείωσα τις βαριάντες και για κάποιο λόγο τα έμπλεξα.Τελικά οι βαριάντες:

1.Αβ2-α1
2.Βγ3-β2
3.Ργ2-γ3
4.Αβ1-γ2
5.Πγ1-β1
6.Ββ2-γ1
7.Αα1-β2
8.Πβ2-α1
9.Αγ2-β1
10.Ργ3-γ2
11.Αβ2-γ3
12.Βγ1-β2
13.Ργ2-γ1
14.Αβ1-γ2
15.Πα1-β1
16.Ββ2-α1
17.Πβ1-β2
18.Αγ2-β1
19.Πβ2-γ2
20.Αγ3-β2
21.Πγ2-γ3
22.Αβ1-γ2
23.Ργ1-β1
24.Αβ2-γ1
25.Βα1-β2
26.Ρβ2-α1

Άρα η τελική εικόνα της σκακιέρας είναι

Τα 3 πιόνια στις αρχικές τους θέσεις και Πγ3,Aγ2,Αγ1,Ββ2 και Ρα1

batman1986 είπε...

Μια διόρθωση.Η 26 κίνηση είναι προφανώς 26.Ρβ1-α1(τυπογραφικό το Ρβ2-α1) αφού η προηγούμενη του βασιλιά ήταν

23.Ργ1-β1

Papaveri είπε...

@batman1986
Μπράβο! Η απάντησή σου είναι σωστή.

 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes