Κυριακή, 6 Μαΐου 2012

Η Παλινδρόμηση

Μια αναμνηστική πλάκα που ανέγραφε το έτος κάποιου ιστορικού γεγονότος συνέβη να ξεκολλήσει και να πέσει από τη θέση της. Όταν την τοποθέτησαν εκ νέου στη θέση της, την τοποθέτησαν κατά λάθος ανάποδα με το επάνω μέρος προς τα κάτω. Παρ’ όλα αυτά δεν κατάλαβε κανένας την αλλαγή, διότι το έτος που αναγραφόταν διαβαζόταν και αντίστροφα. Ποιο έτος ήταν χαραγμένο στη πλάκα; (Κατ.27/Πρβλ. Νο.53)

Λύση

Το έτος που ήταν χαραγμένο στη πλάκα ήταν το 1881 ή το 1691. Το τελευταίο όταν περιστραφεί κατά ένα ημικύκλιο 180 μοιρών από αριστερά προς τα δεξιά διαβάζεται εκ νέου 1691.

1 σχόλια:

batman1986 είπε...

Mπορεί να είναι το 88 ή 888

Επίσης το 181 ή το 818 ή το 11 ή το 111(αν το το 1 είναι γραμμένο σαν απλή γραμμή και δε χτυπάεο στο ματι)

Επίσης το ίδιο ισχύει για το 69 ,το 96 ...

 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes