Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013

Η Κληρονομιά

Στατήρας (δίδραχμο) Αθηνών, 435 - 429 π.Χ. (Νομισματοκοπείο Αθηνών)
-"Τοὺς χιλίους στατῆρας, οὕς ἐκτησάµην, λαβεῖν κελεύω τοὺς ἐµοὺς παῖδας δύο· πλὴν γνησίου τὸ πέµπτον ηὐξήσθω δέκα µέτρου τετάρτου τῶν λαχόντων τῷ νόθῳ." 
Παλατινή Ανθολογία
Ένας πατέρας πριν πεθάνει συνέταξε τη διαθήκη του ως εξής:
-«Αφήνω στους δύο γιους µου τους χίλιους στατήρες της περιουσίας µου. Το ένα πέµπτο όµως από το µερίδιο του νόμιμου θέλω να αυξηθεί κατά δέκα από το ένα τέταρτο αυτού που παίρνει ο νόθος.» 
Πόσους στατήρες πήρε ο κάθε γιος του; (Κατ.14/Νο.23)

Λύση

Λύση του sw. 1000 συνολικά στατήρες. Από 500 ο καθένας. Έτσι το 1/5 του Νόμιμου είναι 100 στατήρες και το 1/4 του Νόθου είναι 125. Τα 100 του Νόμιμου λοιπόν θα πρέπει να γίνουν 135 (+10 από 1/4 του Νόθου). Έτσι πρέπει να πάρουν 535 ο Νόμιμος και 465 ο Νόθος.

2 σχόλια:

sw είπε...

Κανείς ακόμα; Ας προσπαθήσω.

1000 συνολικά στατήρες. Από 500 ο καθένας.
Έτσι το 1/5 του Γνησίου είναι 100 στατήρες και το 1/4 του νόθου είναι 125.
Τα 100 του Γνησίου λοιπόν θα πρέπει να γίνουν 135 (+10 από 1/4 του Νόθου).
Έτσι πρέπει να πάρουν
535 ο Γνήσιος και 465 ο Νόθος.

Εκτός και εάν εννοεί να γίνουν τα 100+135=235 οπότε θα πάρουν
635 ο Γνήσιος και 365 ο Νόθος

Papaveri είπε...

@sw
Πολύ σωστά. Μάλλον το πρώτο ισχύει.

 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes