Σάββατο, 14 Απριλίου 2012

Ένας Κοσμογυρισμένος…Μονάρχης

Σε όλα τ’ ανωτέρω διαγράμματα η μόνη διαφορά μεταξύ τους είναι η διαφορετική θέση του Λευκού βασιλιά, δηλαδή, πρόκειται περί διδύμων προβλημάτων. Επίσης παρατηρούμαι ότι ο Μαύρος βασιλιάς βρίσκεται σε θέση πατ, που σημαίνει ότι η πρώτη κίνηση (κλειδί) του Λευκού πρέπει να δώσει ένα τετράγωνο φυγής στο Μαύρο μονάρχη.
(Ανθ. Σκακ. Παρ1./Σ.3/Νο.259)

Λύση

Α) 1.Ιδ2!,Ρδ4 2.Βε4#
Β) 1.Αδ5!,Ρ:Α 2.Βζ5#
Γ) 1.γ6,Ρ:δ6 2.Αγ7#
Δ) 1.Αε6!,Ρ:Α 2.Βε4#
Ε) 1.Βζ1!,Ρε4 2.Βζ4#
ΣΤ) 1.η4,Ρζ4 2.Βζ5#
Ζ) 1.Αα5,Ρ:ζ6 2.Αγ3#
Η) 1.Βθ1,Ρζ5 2.Βδ5#

6 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Σου στέλνω για τα 4 από τα 8.Τα άλλα 4 αργότερα...

Για το Α έχουμε:

1.Ιβ3-δ2!,Ρε5-δ4
2.Ββ1-ε4#

Για το Γ:

1.γ5-γ6!,Ρε5-δ6
2.Αδ8-γ7#

Για το Ε:

1.Ββ1-ζ1!,Ρε5-ε4
2.Βζ1-ζ4#

Για το Η:

1.Ββ1-θ1!,Ρε5-ζ5
2.Βθ1-δ5#

batman1986

Ανώνυμος είπε...

Βρήκα και άλλα 2 με θυσίες αξιωματικού

Το Β:

1.Αη8-δ5!,Ρε5χδ5
2.Ββ1-ζ5#

Το Δ:

1.Αη8-ζ6!,Ρε5χε6
2.Ββ1-ε4#

άρα περιμένεις τα ΣΤ και Ζ μόνο

batman1986

Ανώνυμος είπε...

Η λογική είναι να φεύγει ο βασιλιάς και από τις 8 πιθανές διεξόδους διαφυγής άρα οι λύσεις που απομένουν είναι :

Στο ΣΤ:

1.η3-η4!,Ρε5-ζ4
2.Ββ1-ζ5#

Στο Ζ:

1.Αδ8-α5!,Ρε5χζ6
2.Αα5-γ3#

Η επαλήθευση των σωστών κινήσεων γίνεται και από την ερμηνεία της θέσης του βασιλιά αλλά και από το παραπάνω για τις 8 δεξόδους διαφυγής

Να υποθέσω πως πραγματεύεται κάποιο θέμα "square flight"

batman1986

Papaveri είπε...

@batman1986
Μπράβο! Οι απαντήσεις σου είναι σωστές. Όχι δεν είναι θέμα διαφυγής, αλλά θέμα "White to Play".

Ανώνυμος είπε...

Το θέμα "white to play" σημαίνει ότι τα μαύρα είναι σε θέση πατ άρα παίζουν αναγκαστικά τα λευκά?Αυτό καταλαβαίνω από τον τίτλο...

batman1986

Papaveri είπε...

@batman1986
Ναι, αυτό ακριβώς είναι.

 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes