Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010

Σύνθεση

Παίζουν τα Λευκά και επιτυγχάνουν ματ σε τρεις
κινήσεις.(Σ.39/Δ)

* Η ανωτέρω σύνθεση έλαβε την ανωτέρω διάκριση στο 
   Διαγωνισμό Σύνθεσης: 
"Emmanuel Manolas-60 Jubilee Tourney, 2010"

Λύση
      Κλειδί:  1.Αδ1!,Ρ:Ι 2.Βζ4+,Ρβ5 3.Βα4#
                     1….,Ρ:Ι 2.Βζ4+,Ρδ5 3.Ββ3#
                     1….,Ρ:Ι 2.Βζ4+,Ργ3 3.Βδ4#
                     1….,Ρ:Ι 2.Βζ4+,Ρδ3 3.Βδ4#
                     1….,Ρε4 2.Βδ8(zz),Ρζ5 3.Βδ5#
                  1….,Ρε4 2.Βδ8(zz),ζ5 3.Βδ4#
                  1….,ζ5 2.Βη3+,Ρ:Ι 3.Ββ3#
                  1….,ζ5 2.Βη3+,Ρε4 3.Βζ3#
                  1…Ργ3 2.Βη3+,Ρβ4 3.Ββ3#
                  1…Ργ3 2.Βη3+,Ρ:Ι 3.Ββ3#
 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes