Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2010

Η Δεξαμενή

Μια δεξαμενή έχει τρεις κάνουλες Α, Β και Γ. Η Α μπορεί να γεμίσει τη 
δεξαμενή σε μια ώρα, η Β σε δυο ώρες και η Γ σε τέσσερις ώρες. Εάν 
ανοιχτούν και οι τρεις μαζί, σε πόσο χρόνο θα γεμίσει η δεξαμενή;  
(Κατ.34/Πρβ. Νο.431)

Λύση
 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes