Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

Τα Ψώνια

Ένας οικογενειάρχης έκανε ανάληψη από την Εθνική Τράπεζα ένα πόσον χρημάτων. Από αυτά τα χρήματα ξόδεψε το 20% για την αγορά ενός φορητού υπολογιστή (Laptop). Στη συνέχεια από τα χρήματα που του έμειναν ξόδεψε το 15% για την αγορά τροφίμων για την οικογένεια. Εάν τελικά του έμειναν 1.360€ να βρείτε:
α)Πόσα χρήματα πήρε από τον λογαριασμό του στην Εθνική Τράπεζα;
β)Πόσα χρήματα ξόδεψε για την αγορά των τροφίμων;
γ)Τι ποσοστό των χρημάτων που πήρε από την Εθνική Τράπεζα  ξόδεψε συνολικά; (Κατ.34/654)

Λύση

α)Μετά την αγορά των τροφίμων του έμειναν 1.360€. Αυτά τα χρήματα αποτελούν το 85% των χρημάτων που του έμειναν μετά την αγορά του φορητού υπολογιστή. Άρα το 85% αντιστοιχεί σε ποσόν 1.360€, οπότε το ποσόν που του έμεινε μετά την αγορά του φορητού υπολογιστή είναι: x=(1.360*100)/85 --> x=136.000/85 --> x=1.600€ Σύμφωνα με τα δεδομένα του προβλήματος το (100-20)%=80% του ποσού που πήρε από την Εθνική Τράπεζα αντιστοιχούν σε 1.600€. Άρα τα χρήματα που πήρε από την Εθνική Τράπεζα είναι: x=( 1.600*100)/80 --> x=160.000/80 --> x=16.000/8 --> x=2.000€ β)Τα τρόφιμα στοίχησαν το 15% των χρημάτων που του έμειναν μετά την αγορά του φορητού υπολογιστή, δηλαδή: x=(1.600*15)/100 --> x=16*15 --> x=240€ Το ποσόν αυτό μπορεί να βρεθεί μετά την αφαίρεση: 1.600€-1.360€=240€. γ)Από τις 2.000€ που πήρε από την Εθνική Τράπεζα ξόδεψε: 2.000€-1.360€=640€ Δηλαδή ποσοστιαία τοις εκατό (%): x=(640*100)/2.000 --> x=(64*1)/2 --> x=64/2 --> x=32% Τα 640€ που ξόδεψε διανέμονται ως εξής: 400€ για την αγορά ενός φορητού υπολογιστή. 240€ για την αγορά των τροφίμων.

2 σχόλια:

sw είπε...

Εφόσον χάλασε για τρόφιμα το 15% αυτό που του έμεινε ήταν το 85% και ήταν 1360 €. Έτσι με απλή μέθοδο των τριών έχουμε ότι

x=1360*100/85=1600 €

Αντίστοιχα, τα 1600 € είναι το 80% του συνολικού ποσού εφόσον χάλασε το 20% για αγορά laptop.

x=1600*100/80=2000 €

α) Πήρε 2000 € από το λογαριασμό
β) Για τρόφιμα χάλασε 1600-1360=240 €
γ) Συνολικά χάλασε 2000-1360=640 €, δηλαδή ποσοστό x=640*100/2000=32%

Papaveri είπε...

@sw
Συγχαρητήρια: Η απάντησή σας είναι σωστή.

 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes