Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

Ο Ελαιοχρωματιστής

Ένας ελαιοχρωματιστής σε 2,5 ώρες βάφει 31τ.μ. Άρχισε να εργάζεται το πρωί στις οκτώ παρά τέταρτο και δούλεψε συνεχώς μέχρι τις έντεκα και δέκα. Μετά έκανε διάλειμμα μισής ώρας και ξανάρχισε να εργάζεται μέχρι τις δύο το μεσημέρι. Αν η αμοιβή του είναι 0,60€ το τετραγωνικό μέτρο, πόσα Ευρώ πρέπει να πληρωθεί; (Κατ.34/Νο.640)
Διευκρίνιση:
Θεωρούμε ότι ο ελαιοχρωματιστής βάφει με τον ίδιο ρυθμό όλες τις ώρες.

Λύση

Ο ελαιοχρωματιστής από τις 7:45π.μ. μέχρι τις 11:10π.μ. δούλεψε 3 ώρες και 25 λεπτά. Μετά το διάλειμμα της μισής ώρας αρχισε να εργάζετε στις 11:40π.μ. μέχρι τις 2:00μ.μ, δούλεψε ακόμα 2 ώρες και 20 λεπτά. Συνολικός χρόνος εργασίας 5 ώρες και 45 λεπτά (3,25+2,20=5,45 ώρες). Σύμφωνα με την εκφώνηση του προβλήματος σε 2,5 ώρες βάφει 31τ.μ.Άρα σε 5 ώρες έβαψε 62μ^2 (2*31μ^2). Για να βρούμε πόσα «μ^2» αντιστοιχούν στα 45 λέπτα που εργάσθηκε επί πλέον,μετατρέπουμε σε λεπτά τη 1 ώρα και 15 λεπτά που αντιστοιχούν σε 15,50μ^2 επιφάνεια βαψίματος κι’ έχουμε: 1ώρα και 15 λεπτά = 60+15=75 λεπτά. Κατάταξη: Σε 75 λεπτά βάφει 15,50μ^2 Σε 45 λεπτά πόσα (x)μ^2 βάφει; x=(45*15,50)/75 --> x= 697,5/75 --> x=9.30μ^2 Άρα σε 5 ώρες και 45 λεπτά.έβαψε 71,30μ^2 (62μ^2+9,30μ^2=71,30μ^2) Σύμφωνα με την εκφώνηση του προβλήματος η αμοιβή του για κάθε τετραγωνικό μέτρο είναι 0,60€. Επομένως το συνολίκό κόστος των 71,30μ^2 ανέρχεται σε: 71,30μ^2*0,60€=42,78€
 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes