Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2013

Η Κληρονομιά

Ο Γιάννης στη διαθήκη του άφησε κληρονομιά στα τρία αδέρφια του και στις γυναί-κες τους, Άννα, Βαρβάρα και Σοφία, 68.000 ευρώ. Δεν άφησε όμως ίσα μερίδια. Η Άννα έλαβε 5.000 περισσότερα από τη Βαρβάρα, η οποία έλαβε το ίδιο ποσό με το σύζυγο της. Η Σοφία πήρε 3.000 περισσότερα από το Στέφανο και ο Βασίλης 6000 λιγότερα από τη γυναίκα του, η οποία δεν είναι η Άννα. Ο Χρήστος κληρονόμησε 10.000 που ήταν 1.000 λιγότερα από του Στέφανου.
Ποιος είναι παντρεμένος με ποια και πόσα χρήματα πήρε ο καθένας; (Κατ.14/Νο.26)

Λύση

Λύση του Ε. Αλεξίου. Έλαβαν έκαστος: Βασίλης 8.000€, Χρήστος 10.000€, και Στέφανος 11.000€ Βαρβάρα 10.000€, Σοφία 14.000€, και Άννα 15.000€ Τα ανδρόγυνα είναι: Βασίλης-Σοφία, Χρήστος-Βαρβάρα και Στέφανος-Άννα «Ο Χρήστος κληρονόμησε 10.000€ που ήταν 1.000€ λιγότερα από του Στέφανου.» Άρα Χρήστος 10.000€ και Στέφανος 11.000€ «Η Σοφία πήρε 3.000€ περισσότερα από το Στέφανο.» Άρα η Σοφία πήρε: 3.000€+11.000€=14.000€ «Ο Βασίλης 6,000€ λιγότερα από τη γυναίκα του, η οποία δεν είναι η Άννα.” αλλά ούτε η Βαρβάρα αφού: «Η Βαρβάρα, έλαβε το ίδιο ποσό με το σύζυγο της.» άρα σύζυγος του Βασίλη είναι η Σοφία και ο Βασίλης έλαβε: 14.000€-6.000 €=8.000€ Σύνολο τεσσάρων: 10.000€+11.000€+14.000€+8.000€=43.000€ Άρα 68.000€-43.000€=25.000€, τα οποία αναλογούν στην Άννα και την Βαρβάρα. «Η Άννα έλαβε 5.000 περισσότερα από τη Βαρβάρα,η οποία έλαβε το ίδιο ποσό με το σύζυγο της.» Άρα Άννα 15.000€ και Βαρβάρα 10.000€ και ΧΡΗΣΤΟΣ και ΒΑΡΒΑΡΑ ανδρόγυνο και το 3ο ανδρόγυνο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΑΝΝΑ

2 σχόλια:

ΕΑΛΕΞΙΟΥ είπε...

Έλαβαν: Χρήστος 10000, Στέφανος 11000, Βασίλης 8000 ευρώ
και Σοφία 14000, Άννα 15000 και Βαρβάρα 10000 ευρώ
Τα ανδρόγυνα είναι: Βασίλης-Σοφία, Χρήστος-Βαρβάρα και Στέφανος-Άννα

“Ο Χρήστος κληρονόμησε 10.000 που ήταν 1.000 λιγότερα από του Στέφανου.”
Άρα Χρήστος 10000 ευρώ και Στέφανος 11000 ευρώ
“Η Σοφία πήρε 3.000 περισσότερα από το Στέφανο” άρα η Σοφία πήρε: 3000+11000=14000 ευρώ
“ο Βασίλης 6000 λιγότερα από τη γυναίκα του, η οποία δεν είναι η Άννα” αλλά ούτε η Βαρβάρα αφού η “Βαρβάρα, έλαβε το ίδιο ποσό με το σύζυγο της”, άρα σύζυγος του Βασίλη είναι η Σοφία και ο Βασίλης έλαβε: 14000-6000 =8000 ευρώ
Σύνολο τεσσάρων: 10000+11000+14000+8000=43000 ευρώ
άρα 68000-43000=25000 ευρώ, τα οποία αναλογούν στην Άννα και την Βαρβάρα.
“Η Άννα έλαβε 5.000 περισσότερα από τη Βαρβάρα,η οποία έλαβε το ίδιο ποσό με το σύζυγο της” άρα Άννα 15000 και Βαρβάρα 10000
και ΧΡΗΣΤΟΣ και ΒΑΡΒΑΡΑ ανδρόγυνο
και το 3ο ανδρόγυνο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΑΝΝΑ

Papaveri είπε...

@Ε.ΑΛΕΞΙΟΥ
Συγχαρητήρια! Η απάντησή σας είναι σωστή.

 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes