Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2010

Η Εύρεση του Ύψους

 
Πώς με την βοήθεια ενός κονταριού, που έχει μήκος ένα μέτρο, μπορούμε
να μετρήσουμε το ύψος ενός μεγάλου δένδρου χωρίς να το κόψετε;
(Κατ.27/Πρβ. Νο.307)

Λύση
Σχηματίζουμε στη γη ένα κύκλο με ακτίνα το μήκος του κονταριού 
και στο κέντρο τοποθετούμε το κοντάρι κάθετα. Περιμένουμε μέχρι 
τη στιγμή που η σκιά του κονταριού θα αγγίξει το όριο του κύκλου. 
Αυτή τη στιγμή το μήκος της σκιάς είναι ίδιο με το ύψος του δένδρου. 
Δηλαδή, μετράμε το μήκος της σκιάς του δένδρου.
 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes