Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010

Τα Ζάρια

Ποια είναι η σημασία των αριθμών που βρίσκονται δεξιά από τα ζάρια;
(Κατ.27/Πρβ. Νο.312)

Πηγή: Από το ένθετο περιοδικό της Καθημερινής «Κ-IQ»,No.5/2008


Λύση:
Ο κάθε αριθμός είναι το άθροισμα των πόντων που υπάρχουν στη σειρά 
στην οποία βρίσκονται.
α)1+2+2+1 = 6
β)1+1+1+2 = 5
γ)1+2+2+1 = 6
 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes