Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2010

Big Ben

 
Ένα ρολόι κτυπάει 6 φορές σε 5 δευτερόλεπτα. Σε πόσα δευτερόλεπτα 
θα χτυπήσει 12 φορές; (Κατ.27/Πρβ. Νο.303)

Λύση
Σε 11 δευτερόλεπτα.Υπάρχει ένα διάστημα του ενός δευτερολέπτου 
μεταξύ κάθε κτυπήματος. Αν το ρολόι κτυπήσει 6 φορές, μεσολαβούν 
5 διαστήματα.  Αν το ρολόι κτυπήσει 12 φορές μεσολαβούν 11 
διαστήματα.
 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes