Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

Σχηματισμοί


 
Χρησιμοποιώντας τους αριθμούς 1, 78 και 9 από μία φορά και τις τέσσερις πράξεις (όχι απαραίτητα όλες), να σχηματίσετε τους αριθμούς   
7, και 9. (Κατ.43/Νο.13)

Λύση

[(7*8)/(9-1)]=56/8=7, 1+7+8-9=16-9=7, [(7*9)/(1+8)]=63/9=7, 7-1+9-8=16-9=7, [8+1)/9]*7=[(9/9)*7]=1*7=7, [(8*9)/(1+7)]=72/8=9, 9-1+8-7=17-8=9, [(1+7)/8]*9=[(8/8)*9]=1*9=9

3 σχόλια:

Γιώργος Ριζόπουλος είπε...

{(1+7)/8}*9=9
{8+1)/9}*7=7

Papaveri είπε...

@Γιώργος Ριζόπουλος
Συγχαρητήρια! Η απάντησή σου είναι σωστή.

Ανώνυμος είπε...

Ο κ. Γ.Ριζόπουλος έδωσε την απάντηση.

Εγώ θα επεκτείνω το πρόβλημα.

Θα μπορούσαμε άραγε να σχηματίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ακεραίους χρησιμοποιώντας αυτούς τους αριθμούς και τις τέσσερες πράξεις;
Ξεκινώ την προσπάθεια:
0 = 9+8-17
1 = 1+(9+7)/8
2 = 1*(9+7)/8
3 = 8/(9-7)-1
4 = 1*8/(9-7)
5 = 8+7-9-1
6 = (7-1)/(9-8)
7 = 9+7-8-1
8 = (7*9+1)/8
9 = 9+8-7-1
10 = 9+8-7*1
11 = 9+8-7+1
12 = 8*9/(7-1)
13
14 = 7*(9+1-8)
15 = 8*(9-7)-1
16 = 1*8*(9-7)
17 = 1+8*(9-7)
18 = 9*(8+1-7)
19 = 19*(8-7)
20
Mπορείτε να συμπληρώσετε και σεις.

Ν.Lntzs

 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes