Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

Ο Τριψήφιος Αριθμός

 
Είμαι ένας τριψήφιος αριθμός. Το ψηφίο των δεκάδων είναι 
μεγαλύτερο κατά 5 φορές από το ψηφίο των μονάδων. Και το ψηφίο 
των εκατοντάδων είναι μικρότερο κατά 8 φορές από το ψηφίο των 
δεκάδων. Ποιος είναι ο τριψήφιος αριθμός; (Κατ.26/Πρβ. Νο.46)

Λύση:
 
 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes