Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

Η Αγορά

Η Άννα και ο Κώστας αγόρασαν από ένα βιβλιοπωλείο μερικά βιβλία και πλήρωσαν 36€. Η Άννα πλήρωσε το 1/3 του ποσού και ο Κώστας το υπόλοιπο ποσό.
α) Πόσα ευρώ πλήρωσε καθένας;
β) Το ποσό που πλήρωσε ο Κώστας αντιστοιχούσε στα 3/7 των χρημάτων που είχε στο πορτοφόλι του. Πόσα ευρώ του έμειναν; (Κατ.34/No.767)

Λύση

α)Η Άννα πλήρωσε 12€ και ο Κώστας πλήρωσε 24€. β)Στο πορτοφόλι του Κώστα έμειναν 32€. Η Άννα πλήρωσε το 1/3 του ποσού, άρα πλήρωσε: (1/3)*36 =36/3= 12€. Ο Κώστας πλήρωσε τα υπόλοιπα, άρα πλήρωσε: 36€−12€=24€. Τα 24€ που πλήρωσε ο Κώστας αντιστοιχούν στα 3/7 από αυτά που είχε στο πορτοφόλι του, άρα στο πορτοφόλι του αρχικά είχε: 24/(3/7) = (24*7)/3) = 168/3= 56€. Και του έμειναν: 56€−24€=32€.
 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes