Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

Η Ηλικία

Σε δέκα χρόνια η συνολική ηλικία της Μαίρης, της Ιωάννας, του Μπάμπη, και του Γιάννη θα είναι 100. Ποια θα είναι η συνολική ηλικία τους σε επτά χρόνια; (Κατ.10/Νο.77)
Πηγή:500 Γρίφοι και Σπαζοκεφαλιές, Εκδ. Σαββάλας (Ε16/Νο.2)

Λύση

Η συνολική ηλικία τους σε 7 χρόνια θα είναι 88. Το σημερινό άθροισμα ηλικιών είναι: [100−(4*10)]=100-40=60 Και σε επτά έτη θα είναι: [60+(4*7)]=60+28=88
 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes