Σάββατο, 24 Μαΐου 2014

Η Διανομή

Να μοιραστούν μεταξύ τριών ατόμων 24 μπουκάλια με νερό, εκ των 
οποίων τα 5 μπoυκάλια να είναι γεμάτα, τα 8 μπουκάλια να είναι άδεια
και τα 11 μπουκάλια να είναι μισογεμάτα, με τέτοιο τρόπο, ώστε ο καθένας
να πάρει τον ίδιο αριθμό μπουκαλιών και την ίδια ποσότητα νερού. (Κατ.8/Νο.45)
Πηγή:http://mathmosxos2.blogspot.gr/2011/01/blog-post_8190.html Λύση:
Το πως θα γίνει η διανομή μπουκαλιών και νερού φαίνεται από τους κατωτέρω πίνακες:.

2 σχόλια:

Ευθύμης Αλεξίου είπε...

Θα πάρουν αντίστοιχα
3,3,2 (=8 άδεια)
2,2,1 (=5 γεμάτα)
3,3,5 (=11 μισογεμάτα)

αριθμός μπουκαλιών
3+2+3=8
3+23+=8
2+1+5=8

περιεκτικότητα
0+2+1.5=3.5
0+2+1.5=3.5
0+1+2.5=3.5

Papaveri είπε...

@Ευθύμης Αλεξίου
Συγχαρητήρια! Η απάντησή σας είναι σωστή.

 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes