Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012

Σχηματισμοί

Χρησιμοποιώντας τους αριθμούς 2, 46 και 8 από μία φορά και τις τέσσερις πράξεις (όχι απαραίτητα όλες), να σχηματίσετε τους αριθμούς: 4, 5, 6, 7, 8, 9, και 10.
( Κατ.43/Πρβλ. Νο.6)

Λύση

Λύση του batman1986. 8-6+4-2=4, 4+(6+2-8)=4+0=4, (6/2)+(8/4)=3+2=5, (8/(6+2))+4=1+4=5, 6*8/2*4=48/8=6, 6+(8-2*4)=6+0=6, 2*8-(6+4)=16-10=6, (6/2)+8-4=3+8-4=7, 2*(6+8)/4=14/2=7, 8+(6-2-4)=8+0=8, 4*6-2*8=24-16=8, 8+4-(6/2)=12-3=9, 2*4+(8-6)=8+2=10. Λύση του Papaveri. 4+6-8+2=4, [((4*6)/2)-8=[(24/2)-8]=12-8=4, (6+8-4)/2=(14-4)/2=10/2=5, (4*6*2)/8=48/8=6, [((2*4)/8)+6]=(8/8)+6=1+6=7, 2+4+8-6=14-6=8, [((6-2)*8)/4]=(4*8)/4=32/4=8, [((4*6)-8)/2]=(24-8)/2=16/2=8, (2*6)+4-8=12+4-8=16-8=8, (4+6+8)/2=18/2=9, ((8-2)*6)/4=(6*6)/4=36/4=9, [((4*8)/2)-6]=[(32/2)-6]=16-6=10, [((2*8)/4)+6]=[(16/4)+6]=4+6=10.

2 σχόλια:

batman1986 είπε...

8-6+4-2=4

(6/2)+8-4=3+4=7

(6/2)+(8/4)=3+2=5

(8/(6+2))+4=1+4=5

8+(6-2-4)=8+0=8

2*4+(8-6)=8+2=10

4*6-2*8=24-16=8

8+4-(6/2)=12-3=9

6+(8-2*4)=6+0=6

6*8/2*4=48/8=6

4+(6+2-8)=4+0=4

2*8-(6+4)=16-10=6

2*(6+8)/4=14/2=7

Kαι πάει λέγοντας...

Υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί

Papaveri είπε...

@batman1986
Πολύ σωστά.

 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes