Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2015

Rebus No.290 (6,7)

Λύση

Θερινή Ραστώνη*
*Έλλειψη δραστηριότητας, τρυφηλότητα, μαλθακότητα, ραθυμία, τεμπελιά. Απόλυτη χαλάρωση εν μέσω θέρους. Οι αισθήσεις δουλεύουν στο φουλ, οι κινήσεις αντιθέτως διακρίνονται από μεγάλη νωχέλεια. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ραστώνη είναι η ύπαρξη ελεύθερου χρόνου, άφθονου ελεύθερου χρόνου. Ενός χρονικού διαστήματος δηλαδή, όπου γίνεται διακοπή της εργασίας και αναστολή των καθημερινών συνηθειών.
 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes