Κυριακή, 19 Απριλίου 2015

Πάσχα 2015!!

Ελληνικά:"Χριστός Ανέστη!", "Αληθώς Ανέστη!"
Λατινικά:"Christus Resurrexit!", "Resurrexit vere!"
Ιταλικά:"Cristo è Risorto!", "È veramente Risorto!"
Αγγλικά:"Christ is Risen!", "Truly he is Risen!" or
Αγγλικά:"Christ is Risen!", "He is Risen indeed!"
Γαλλικά:"Le Christ est Ressuscité!", "Il est vraiment Ressuscité!"
Ισπανικά:"Cristo ha Resucitado!", "Verdaderamente ha Resucitado!"
 * * * * * * * * * 
Χριστός Ανέστη! Εύχομαι σε όλου Χρόνια Πολλά! Είθε, ο Αναστημένος Χριστός να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε την οικονομική κρίση, στην οποία έχουμε περιέλθει και να ζήσουμε καλύτερες ημέρες!
 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes