Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

Rebus No.241 (11)

Λύση

Παλαιολόγος*[Παλαιο**λόγος***] *Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Δραγάσης (1405-1453), ο τελευταίος Βυζαντινός Αυτοκράτορας. **Φρούριο – Κέρκυρα. ***λόγος=Θεός 1. Εν αρχή ἦν ο Λόγος, και ο Λόγος ἦν προς τον Θεόν, και Θεός ἦν ο Λόγος. 2. Ούτος ἦν εν αρχή προς τον Θεόν. 3. Πάντα δι' αυτού εγένετο, και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ό γέγονεν... ( Κατά Ιωάννην 1, 1-18 )
 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes