Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2017

Το Μήκος

Ο κήπος του σπιτιού του Νίκου είναι στρωμένος με 10 πλακάκια διαστάσεων 10εκ. 
επί 20εκ. Ο Νίκος ζωγράφισε μια τεθλασμένη γραμμή που περνάει από το κέντρο 
του κάθε πλακακιού, όπως φαίνεται στο ανωτέρω σχήμα. Πόσο μήκος έχει η τεθλασμένη γραμμή που ζωγράφισε ο Νίκος;
 
 Λύση
Η διάσταση του κάθε τμήματος της γραμμής που είναι ζωγραφισμένο σε κάθε πλακάκι είναι κατά το ήμισυ. Οπότε το μήκος της τεθλασμένης γραμμής είναι 140εκ., δηλαδή 1,40μ. (ΑΒ)=10+10+5+5+10+10+5+5+10+10+5+5+10+10+5+5+10+10=140εκ.
 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes