Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017

Το Μήκος

Ένα τετράγωνο κι’ ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο έχουν το ίδιο εμβαδόν. Η περίμετρος του τετραγώνου είναι 24εκ. Εάν η μια πλευρά του ορθογωνίου παραλληλογράμμου είναι 9εκ. να βρεθεί το μήκος της άλλης πλευράς.

Λύση

Κείμενο που θα κρύβεται.
 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes