Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016

Οι Τρόποι ΙΙ

Τρεις οικογένειες θέλουν ν'  αγοράσουν από ένα σπίτι η κάθε μία  Μπορούν να  επιλέξουν ανάμεσα σε 4 σπίτια, που βρίσκονται συνεχόμενα το ένα πλάι στο  άλλο σ' ένα δρόμο. Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορούν οι τρεις οικογένειες να αγοράσουν τα σπίτια τους; (Κατ.34)
Πηγή:IΖ΄ Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα 2016  Α΄ & Β΄ Γυμνασίου

Λύση

Με 24 διαφορετικούς τρόπους μπορούν οι 3 οικογένειες να αγοράσουν τα σπίτια τους.
Βάσει του τύπου των μεταθέσεων: Μο=1*2*3*...*μ=μ! έχουμε:
Μο=1*2*3*...*μ ---> Μο=1*2*3*4(σπίτια)=6*4=24 τρόπους.
 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes