Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2016

Ο Θεσσαλικός Κάμπος

O Θεσσαλικός κάμπος έχει έκταση 5.100τετραγωνικά χιλιόμετρα και ο πληθυσμός της γης είναι 7 δισεκατομμύρια. Για να σταθεί όρθιος ένας άνθρωπος απαιτείται χώρος ενός τετραγώνου πλευράς 50εκατοστών.
Ερώτηση:
Χωράει όρθιος ή ξαπλωμένος ο ανθρώπινος πληθυσμός στο Θεσσαλικό κάμπο; (Κατ.34)
Πηγή:Περιοδικό Ευκλείδης τεύχος #74

Λύση

Λύση του μαθηματικού Νίκου Λέντζου.
Ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο ισοδυναμεί με ένα εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα, συνεπώς η έκταση του Θεσσαλικού κάμπου είναι 5.100.000.000 τετραγωνικά μέτρα.
Εξ άλλου κάθε άνθρωπος για να σταθεί όρθιος χρειάζεται χώρο:
0,50Χ0,50=0,25 τετραγωνικά μέτρα.
και όλος ο ανθρώπινος πληθυσμός χρειάζεται χώρο:
0,25Χ7.000.000.000=1.750.000.000 τετραγωνικά μέτρα.
Κάθε άνθρωπος (με ύψος 2 μέτρα) ξαπλωμένος χρειάζεται χώρο:
2Χ0,50=1 τετραγωνικό μέτρο. και όλος ο ανθρώπινος πληθυσμός χρειάζεται χώρο:
1Χ7.000.000.000=7.000.000.000 τετραγωνικά μέτρα.
1.750.000.000τ.μ. είναι μικρότερο του 5.100.000.000τ.μ. είναι μικρότερο του 7.000.000.000 τ.μ. Επομένως ο ανθρώπινος πληθυσμός χωράει όρθιος στο Θεσσαλικό κάμπο, όχι όμως και ξαπλωμένος.

2 σχόλια:

Nikos Lentzos είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο ισοδυναμεί με ένα εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα
συνεπώς η έκταση του Θεσσαλικού κάμπου είναι 5.100.000.000 τετραγωνικά μέτρα.

Εξ άλλου κάθε άνθρωπος για να σταθεί όρθιος χρειάζεται 0,50Χ0,50=0,25 τετραγωνικά μέτρα και όλος ο ανθρώπινος πληθυσμός 0,25Χ7.000.000.000=1.750.000.000 τετραγωνικά μέτρα.
Κάθε άνθρωπος (με ύψος 2 μέτρα) ξαπλωμένος χρειάζεται 2Χ0,50=1 τετραγωνικό μέτρο και όλος ο ανθρώπινος πληθυσμός 1Χ7.000.000.000=7.000.000.000 τετραγωνικά μέτρα.
1.750.000.000 τμ < 5.100.000.000τμ < 7.000.000.000 τμ
Επομένως ο ανθρώπινος πληθυσμός χωράει όρθιος στο Θεσσαλικό κάμπο, όχι όμως ξαπλωμένος.

Ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο ισοδυναμεί με ένα εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα
συνεπώς η έκταση του Θεσσαλικού κάμπου είναι 5.100.000.000 τετραγωνικά μέτρα.

Εξ άλλου κάθε άνθρωπος για να σταθεί όρθιος χρειάζεται 0,50 Χ 0,50 = 0,25 τετραγωνικά μέτρα και όλος ο ανθρώπινος πληθυσμός 0,25 Χ 7.000.000.000=1.750.000.000 τετραγωνικά μέτρα.
Κάθε άνθρωπος (με ύψος 2 μέτρα) ξαπλωμένος χρειάζεται 2 Χ 0,50 = 1 τετραγωνικό μέτρο και όλος ο ανθρώπινος πληθυσμός 1 Χ 7.000.000.000 = 7.000.000.000 τετραγωνικά μέτρα.
1.750.000.000 τ.μ. < 5.100.000.000 τ.μ. < 7.000.000.000 τ.μ.

Επομένως ο ανθρώπινος πληθυσμός χωράει όρθιος στο Θεσσαλικό κάμπο, όχι όμως ξαπλωμένος.

Papaveri είπε...

@Nikos Lentzos
Συγχαρητήρια! Η απάντησηή σου είναι πολύ σωστά τεκμιριωμένη.

 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes