Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015

Rebus No.286 (4)

Λύση

Θέμα* [IX**εμα***]
*Η λέξη Θέμα μπορεί να αναφέρεται:
(α)Θέμα (μουσική) = Θέμα ενός μουσικού έργου ονομάζεται στη μορφολογία της μουσικής μια συμπυκνωμένη, μελωδικά και ρυθμικά μεστή μουσική ιδέα, που αποτελεί το θεμέλιο λίθο του έργου. Παρουσιάζεται συνήθως στην αρχή ενός μουσικού κομματιού, στην έκθεση, και επανέρχεται στην επανέκθεση, αν υπάρχει. Το θέμα, μοτίβα του ή παραλλαγές του γίνονται αντικείμενο πολύμορφης επεξεργασίας στο ενδιάμεσο τμήμα του έργου, την ανάπτυξη, και εξασφαλίζουν την ομοιογένειά του. Στην κλασική περίοδο τα θέματα χαρακτηρίζονται από συμμετρία, είναι δηλ. χτισμένα από δύο, τέσσερις ή οκτώ δίμετρες φράσεις με ευδιάκριτες τομές ανάμεσά τους. Πολλά θέματα, λόγω της μελωδικότητάς τους, έχουν αποκοπεί από τα έργα που τα πρωτοχρησιμοποίησαν, έχουν εμπνεύσει άλλα κλασικά έργα ή έχουν γίνει πολύ γνωστά περνώντας στη δημοφιλή λαϊκή μουσική και αναπτύσσοντας εκεί μια νέα πορεία. Αντίστροφα, πολλοί συνθέτες, ιδιαίτερα των Εθνικών Σχολών της Ρομαντικής περιόδου, χρησιμοποίησαν θέματα από τη λαϊκή παραδοσιακή μουσική στα έργα τους.
(β)Θέμα (σκάκι) = Θέμα λέγεται η ιδέα που βρίσκεται πίσω από ένα σκακιστικό πρόβλημα και την οποία ο συνθέτης, δημιουργώντας ένα νέο πρόβλημα, παρουσιάζει με νέα μορφή. Σε ένα πρόβλημα το θέμα προσδίδει λογική, συνάφεια και ομορφιά. Δεν έχουν όλα τα θέματα παρόμοιο αντικείμενο:
(i)Υπάρχουν θέματα που σχετίζονται με κινήσεις πριν από το κλειδί, (στο έτοιμο παιγνίδι).
(ii)Υπάρχουν θέματα που σχετίζονται με το κλειδί.
(iii)Υπάρχουν θέματα που παρουσιάζονται στην φάση μετά το κλειδί, και είναι κλεισίματα γραμμών, ανοίγματα γραμμών, ειδικές παρατάξεις πεσσών, ειδικά τετράγωνα (οι διατομές) όπου τέμνονται οι γραμμές επίδρασης των κομματιών και δημιουργούνται παρεμβολές, κλπ.
(iv)Άλλα θέματα επεκτείνονται σε διάφορες φάσεις του προβλήματος και παρακολουθούν τον τρόπο που αλλάζουν οι άμυνες των μαύρων (πχ. a b) και τα ματ των λευκών (πχ. X Y) από την μια φάση στην επόμενη (πχ. 1η φάση εικονικό παιγνίδι μετά από μία δοκιμή a-X b-Y, 2η φάση πραγματικό παιγνίδι μετά το κλειδί b-X, a-Y).
Όταν ο λύτης αποπειράται να λύσει ένα πρόβλημα, ουσιαστικά επιδιώκει να ανακαλύψει την ιδέα που έχει κρύψει ο συνθέτης μέσα στο πρόβλημα, και να εκτιμήσει πόσο όμορφα και οικονομικά πέτυχε ο δημιουργός τον στόχο του. Πρέπει να εξετάσει το παιγνίδι σε κάθε φάση του προβλήματος και να διαπιστώσει τις αλλαγές των ματ από την μια φάση στην επόμενη. Δεν πρέπει να παραπλανηθεί ο λύτης από τις δοκιμές (προσπάθειες των λευκών που αποκρούονται με μοναδική κίνηση των μαύρων), και πρέπει να βρει το μοναδικό κλειδί και τις βαριάντες που ακολουθούν το κλειδί.
(γ)Θέμα (Βυζάντιο) = Στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία με την ονομασία '''θέμα''' αναφέρουμε τις αρχικώς μεγάλες στρατιωτικές μονάδες του βυζαντινού στρατού που δημιουργήθηκαν κατά τον 6ο αιώνα, οι οποίες λάμβαναν το όνομά τους από την τοποθεσία την οποία συνετίθεντο και οι οποίες εξελίχτηκαν σταδιακά από τον 8ο αιώνα σε διοικητικές περιφέρειες του κράτους, με διοικητικό ρόλο υπό τον εκάστοτε ανώτερο στρατιωτικό αξιωματικό (στρατηγό). Οι διοικητικές αυτές περιφέρειες της Αυτοκρατορίας οι οποίες δημιουργήθηκαν πιθανά τον 7ο αιώνα, κατά τη δυναστεία του Ηρακλείου, μετά την κατάργηση των επαρχιών που είχαν θεσπίσει παλαιότερα ο Διοκλητιανός και ο Μεγάλος Κωνσταντίνος και αφετέρου οι στρατιωτικές μονάδες που συγκροτούνταν σ΄ αυτές μετά από επιστράτευση. Τα θέματα ήταν αρχικά στρατιωτικές μονάδες, μετακινούμενες ανά την επικράτεια. Όταν οι μονάδες αυτές απέκτησαν μόνιμη εγκατάσταση, θέματα ονομάστηκαν οι περιοχές εγκατάστασής τους, οι οποίες εξελίχθηκαν σε διοικητικές περιφέρειες. Την ανώτατη πολιτική εξουσία του θέματος ασκούσε ο στρατηγός.
(δ)«Πρώτο Θέμα» = Ημερήσια Εφημερίδα.
**IX = Θ.
***Έμα Στόουν - Emma Stone = Αμερικανίδα Ηθοποιός

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

θέμα

Ευθύμης Αλεξίου είπε...

Θέμα

Papaveri είπε...

Συγχαρητήρια και στους δύο!! Οι απαντήσεις σας είναι σωστές.

 

Papaveri48 © 2010

PSD to Blogger Templates by OOruc & PSDTheme by PSDThemes